เอาไว้บนสุด (แปล)
<< กลับไปที่หน้าโปรแกรม
 
ขอบคุณมาก!
2019/05/21ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) - Zhang Zhe
2019/05/21สเปน (การทบทวน) - ELF_VIGO
2019/05/21สเปน (การทบทวน) - TranslatorMx ที่ TranslatorCityMx
2013/08/17ภาษาจีน (ประยุกต์) - Zhang Zhe
2013/06/21ฮังการี - lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások
2013/04/29โรมาเนีย - Jaff (Oprea Nicolae) ที่ MIDI MANiACS
2013/04/29สวีเดน - Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/04/05เยอรมัน - Ralph Hiesl
2011/09/29กรีก - George Malamas
2011/08/27เดนมาร์ก - Rasmus Blomqvist
2011/02/08ขัด - Habeck
2010/11/28เบลารุส (การทบทวน) - Arhim2005
2010/11/28รัสเซีย (การทบทวน) - Arhim2005
2010/09/21ยูเครน - askold.uaix ที่ тумблер пиарофага
2010/09/11ฝรั่งเศส - Christian LEFEVRE
2010/09/04โปรตุเกส - Ivo Frazão
2010/08/10เบลารุส - Arhim2005
2010/08/10รัสเซีย - Arhim2005
2010/07/26โปรตุเกสของบราซิล - João Reis ที่ JManz Blog
2010/07/21อิตาลี - Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark
2010/07/21ชาวเมืองเวนิส - Fabio Lazarin ที่ el galepin
------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์สำหรับ Windows (ไม่ใช่ MooO)]:


รายการโปรแกรม Moo0

รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0

English): Always on Top (Free) - Add "Always on Top" menu to windows | keep window on top, keep windows on top, always on top, add menu, additional menu, keep window on top menu, keep windows on top menu, always on top menu, window menu plus, window menuplus

عربي): البقاء دائما في القمة (مجاني) - أضف قوائم مفيدة إضافية إلى النوافذ | والحفاظ على نافذة على القمة, والحفاظ على النوافذ على رأس, دائما على رأس القائمة, إضافة القائمة, القائمة الإضافية, والحفاظ على نافذة على القائمة العليا, والحفاظ على ويندوز على القائمة العلوية, دائما على القائمة العلوية, القائمة نافذة زائد, نافذة مينوبلوس

Беларускі): Па-над усімі вокнамі (Бясплатна) - Дадайце дадатковыя карысныя меню | трымаць акно на вяршыні, трымаць вокны на вяршыні, заўсёды на вяршыні, дадаць меню, дадатковае меню, трымаеце акно ў верхнім меню, трымаць акно ў верхнім меню, заўсёды ў верхнім меню, меню акна плюсу, акно menuplus

Dansk): Altid øverst (Gratis) - Tilføj flere brugbare menuer til vinduer | Hold vinduet på toppen, hold vinduerne ovenpå, altid på toppen, tilføj menuen, yderligere menu, hold vinduet på topmenuen, hold vinduerne på topmenuen, altid på topmenu, vinduesmenu plus vindue menuplus, moo0 vinduesmenu plus vindue menu

Deutsch): Immer im Vordergrund (Kostenlos) - Fügen Sie dem Fenster zusätzliche nützliche Menüs hinzu | Fenster oben halten, Fenster oben halten, immer oben, Menü hinzufügen, zusätzliches Menü, Fenster im obersten Menü halten, Fenster im obersten Menü halten, immer im obersten Menü, Fenstermenü plus, Fenster menuplus

Español): Siempre Encima (Gratis) - Añadir menús extra útiles a las ventanas | mantenga la ventana en la parte superior, mantenga las ventanas en la parte superior, siempre en la parte superior, agregue el menú, menú adicional, mantenga la ventana en la parte superior del menú, mantenga las ventanas en el menú superior, siempre en la parte superior del menú, ventana más plus, window menuplus

Français): Garder au premier plan (Libre) - Ajouter des menus supplémentaires utiles aux fenêtres | garder la fenêtre sur le dessus, garder les fenêtres sur le dessus, toujours sur le dessus, ajouter le menu, menu supplémentaire, garder la fenêtre dans le menu principal, garder les fenêtres dans le menu principal, toujours dans le menu principal, menu fenêtre menu, menu windows

Ελληνικά): Πάντα στην κορυφή (Δωρεάν) - Προσθέστε επιπλέον χρήσιμα μενού στα Windows | κρατήστε το παράθυρο στην κορυφή, κρατήστε τα παράθυρα στην κορυφή, πάντα στην κορυφή, προσθέστε μενού, πρόσθετο μενού, κρατήστε το παράθυρο στο επάνω μενού, κρατήστε τα παράθυρα στο επάνω μενού, πάντα στο επάνω μενού, το μενού παραθύρων συν, το παράθυρο menuplus

Bahasa Indonesia): Tetapkan di atas (Gratis) - Tambahkan menu ekstra bermanfaat ke windows | menjaga jendela di atas, menjaga jendela di atas, selalu di atas, menambah menu, menu tambahan, menjaga jendela di menu atas, menjaga jendela di menu atas, selalu di menu atas, menu jendela plus, menuplus jendela

Italiano): Tieni in Primo Piano (Gratuito) - Aggiunge utili menu supplementari alle finestre | tieni la finestra in cima, tieni le finestre in alto, sempre in primo piano, aggiungi menu, menu aggiuntivo, tieni la finestra nel menu principale, tieni le finestre nel menu principale, sempre nel menu in alto, menu della finestra, finestra

简体中文): 前端显示器 (免费) - 添加额外的有用的菜单到窗口 | 保持窗口在顶部, 保持窗口顶部, 总是在顶部, 添加菜单, 附加菜单, 保持顶部菜单上的窗口, 保持顶部菜单上的窗口, 总是在顶部菜单, 窗口菜单加上, 窗口menuplus

日本語): 最前面表示器 (フリーソフト) - ウインドウに「最前面に保つ」メニューを追加 | ウィンドウを常に上に保つ, メニューを追加, 追加メニュー, 常にウィンドウを手前に保持, 常にトップに保持メニュー, moo0ウィンドウメニュープラス ウィンドウ, メニュー, windows追加メニュー無料ダウンロード, システムメニュー追加, ウィンドウメニュー

한국어): 항상 위에 (프리웨어) - 윈도우 창에 유용한 메뉴 추가 | 창을 항상 위로 유지 메뉴를 추가, 추가 메뉴 항상 창을 앞으로 유지 항상 맨 보유 메뉴 moo0 윈도우 메뉴 플러스 윈도우, 메뉴, windows 추가 메뉴 무료 다운로드, 시스템 메뉴 추가 창 메뉴 memu 플러스 , mooo 메뉴, 컨텍스트 메뉴, 오른쪽 클릭 메뉴

Nederlands): Altijd op voorgrond (Gratis) - Voeg extra nuttige menu's toe aan vensters | houd het venster bovenaan, houd vensters bovenaan, altijd bovenaan, voeg menu toe, extra menu, houd venster op bovenste menu, houd vensters op topmenu, altijd op bovenste menu, venstermenu plus, venster menuplus

Polski): Zawsze na wierzchu (Bezpłatny) - Dodaj dodatkowe przydatne menu do okien | zachowaj okno na górze, zachowaj okna na górze, zawsze na górze, dodaj menu, dodatkowe menu, zachowaj okno w górnym menu, zachowaj okna w górnym menu, zawsze w górnym menu, okno menu plus, okno menuplus

Português): Sempre por cima (Grátis) - Adicione menus extras úteis às janelas | mantenha a janela no topo, mantenha as janelas na parte superior, sempre no topo, adicione menu, menu adicional, mantenha a janela no menu superior, mantenha as janelas no menu superior, sempre no menu superior, menu de janelas mais, janela menuplus

Русский): Поверх всех окон (Бесплатно) - Расширение контекстного меню | держите окно сверху, держите окна сверху, всегда сверху, добавляйте меню, дополнительное меню, держите окно в верхнем меню, держите окна в верхнем меню, всегда в верхнем меню, меню окна плюс, окно menuplus

Svenska): Alltid överst (Gratis) - Läg till extra menyer till fönster | hålla fönstret på toppen, håll windows på toppen, alltid på toppen, lägg till meny, tilläggsmeny, håll fönster på toppmenyn, håll windows på toppmenyn, alltid på toppmenyn, fönstermeny plus, fönster menyplus

ภาษาไทย): เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน

Türkçe): Üstte tut (Ücretsiz) - Pencerelere ekstra kullanışlı menüler ekleyin | pencereyi üstte tut, pencereleri üstte tut, her zaman üstte, menü ekle, ek menü, üst menüde pencereyi tut, üst menüde pencereleri tut, her zaman üst menüde, pencere menüsü artı, pencere menüleri

Українська): Поверх усіх вікон (Безкоштовно) - Додайте розширені меню у вікна | тримайте вікно нагорі, тримайте вікна зверху, завжди зверху, додавайте меню, додаткове меню, утримуйте вікно у верхньому меню, утримуйте вікна у верхньому меню, завжди у верхньому меню, меню вікна плюс, вікно menuplus

Việt Nam): Luôn giữ ở trên cùng (Miễn phí) - Thêm các menu hữu ích bổ sung cho các cửa sổ | Giữ cửa sổ trên cùng, giữ cửa sổ trên cùng, luôn ở trên cùng, thêm menu, menu bổ sung, giữ cửa sổ trên menu trên cùng, giữ cửa sổ trên menu trên cùng, luôn ở trên cùng, menu cửa sổ cộng, cửa sổ menuplus

แปลง Mp3 (ฟรี) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 รูปแบบ) | แปลงเสียง


สารปรับปรุง MP3 (ฟรี) - ปรับปรุงเสียงของ MP3 ให้ดียิ่งขึ้น | ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์เสียง


Audio Player (ฟรี) - เครื่องเล่นเสียงง่าย ๆ | เครื่องเล่นเสียง


Mp3 Info Editor (ฟรี) - แก้ไขข้อมูลไฟล์ Mp3 | เครื่องมือแก้ไขข้อมูล mp3


บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง


แว่นขยายหน้าจอ (ฟรี) - ขยายหน้าจอตามต้องการ | ขยายซอฟต์แวร์


Multi-Desktop (ฟรี) - สภาพแวดล้อม Multi-Desktop ที่เรียบง่าย | multidesktop, moo0 หลายเดสก์ท็อป, หลายเดสก์ท็อป, windows หลาย desktop 7, moo0 multidesktop, ผู้จัดการ multidesktop, mooo multidesktop, หลายเดสก์ท็อป windows 7, windows 7 เดสก์ท็อปหลายซอฟต์แวร์เดสก์ทอปหลาย, เดสก์ทอป moo ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลายตัวจัดการเดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลาย windows 7 ดาวน์โหลดฟรี moo เดสก์ท็อปหลาย mac หลายเดสก์ทอป windows 8 เดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลายออนไลน์ฟรีเดสก์ท็อปเสมือน windows 7 windows multidesk 7 เดสก์ท็อป windows 8 หลาย windows 8 หลาย เดสก์ท็อป


Screenshot (ฟรี) - ลดความยุ่งยากของ ScreenShot Task | โปรแกรมจับภาพหน้าจอ


Simple Timer (ฟรี) - จับเวลาง่ายและง่าย | จับเวลาง่าย


เมนูโปร่งใส (ฟรี) - มาสนุกกับเมนูโปร่งใส! | เปลี่ยนสีของเมนูบริบท


เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน


World Time (ฟรี) - ตรวจสอบเวลาโลกได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์เวลาทั่วโลก


ที่ปัดน้ำฝน (ฟรี) - ลบข้อมูลที่กู้คืนได้จากดิสก์ไดรฟ์ของคุณ | moo0 ป้องกันการกู้คืน


ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน


File Monitor (ฟรี) - ตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย | ตรวจสอบไฟล์


ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง (ฟรี) - ลบไฟล์ส่วนตัวอย่างถาวร | เครื่องทำลายไฟล์


Hash Code (ฟรี) - คำนวณ / ตรวจสอบรหัสแฮช | เครื่องอ่านรหัสแฮช


TimeStamp (ฟรี) - แก้ไขการประทับเวลาไฟล์ | ซอฟต์แวร์ประทับเวลาฟรี


Color Picker (ฟรี) - เลือกสีจากหน้าจอ | เลือกสี


Font Viewer (ฟรี) - ค้นหาแบบอักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว | โปรแกรมดูอักษร


Image Colors (ฟรี) - แปลงภาพเป็นโทนสีต่างๆ | สีของภาพ


แปลงภาพ (ฟรี) - แปลงรูปแบบไฟล์ภาพ | png ถึง ico


Image Sharpener (ฟรี) - ไฟล์ภาพคมชัด / เบลอได้อย่างง่ายดาย | ภาพเหลา


ปรับขนาดภาพ (ฟรี) - แปลงขนาดรูปภาพ | ตัวปรับขนาดรูปภาพ


Image Thumbnailer (ฟรี) - สร้างรูปขนาดย่อของรูปภาพในรูปแบบ HTML | ภาพขนาดย่อ


โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ


โปรแกรมดูรูปภาพ SP (อิสระที่จะลอง) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น


Connection Watcher (ฟรี) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ | ตรวจสอบเครือข่าย


RightClicker (ฟรี) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณ | moo0 rightclicker pro


RightClicker Pro (อิสระที่จะลอง) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณอย่างเข้มข้น


System Closer (ฟรี) - ระงับ / ไฮเบอร์เนต XP ได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์ Hibernate xp


การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ


XP Desktop Heap (ฟรี) - ให้ XP มี Windows มากกว่านี้ | แก้ปัญหาขนาดฮีปเดสก์ท็อปใน Windows XP


ตัวแปลงวิดีโอ (ฟรี) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+รูปแบบส่วนใหญ่) | moo0 ตัวแปลงวิดีโอ


เครื่องตัดวิดีโอ (ฟรี) - เครื่องตัดวิดีโอ "Lossless" ที่เร็วที่สุด | เครื่องตัดวิดีโอ


Video Info (ฟรี) - ค้นหาข้อมูลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย! | ข้อมูลวิดีโอ


ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ


วิดีโอเป็น Mp3 (ฟรี) - แยกและบันทึกเฉพาะเสียง / เพลงจากวิดีโอ | วิดีโอเป็นเสียง


FFmpeg (ฟรี) - FFmpeg สำหรับ Windows ตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม | ffmpeg windows สร้าง


IP ของคุณคืออะไร - ตรวจสอบ IP / ชื่อโฮสต์ / ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณ


เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? - ค้นหาที่อยู่ IP ของเขา / เธอ


Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) - ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน | ค้นหาข้อมูล Whois


HTML Compressor - ลดรหัส HTML ของคุณ | html minimizer


Javascript Compressor - ลดขนาดจาวาสคริปต์ของคุณ | javascript minimizer, ลดขนาด javascript, ลดขนาด javascript, เพิ่มขนาด javascript, ทำให้ javascript เล็ก


คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) - ลดขนาดโค้ด CSS (สไตล์ชีท) ของคุณ | css minimizer

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川