บันทึกเสียง (ประวัติการอัพเดท)
  << กลับไปที่หน้าโปรแกรม
2019/06/29
รุ่น:1.49
การเปลี่ยนแปลง:  - Increased its default interface drawing size by (1.25 x 1.25) times.
 - Newly added "Size" menu, so that it can support various sizes of monitors better.
 - If you preferred the previous interface size, please choose "Size" -> "Small".
 - Some bug fixes on the installer.

Update (2019/06/07):
 - Supported the latest build of Windows 10 (1903).
 - Supported the usage on 4K monitors.
 - Supported the usage on 8K monitors in partial.
 - To support these monitors, the installer was improved as well.
 - Some fixes on the translated texts.

กรีก (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (2019/05/19):
 - Updated Mp3 encoding engine.
 - Equipped many counter-measures against "Sound Driver Errors". This will try to prevent the sudden errors, such that the recording speed suddenly goes wrong or so, because of their malfunctions. If this version still can't fix the problems, it usually can be fixed very easily only by re-installing the latest sound driver for your motherboard.
 - It now prevents the "skip" of the recorded audio when the PC is fully loaded or CPU ability is low. On the other hand, the graphical "graph display" of the recorded audio will be delayed from this version when the CPU is busy.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 - Supported 23 additional languages for the software, which are the followings.

 Arabic
 Indonesian
 Brazilian Portuguese
 Bulgarian
 Czech
 Serbian (Cyrillic)
 Danish
 Estonian
 Hebrew
 Hindi
 Spanish
 Croatian
 Dutch
 Norwegian
 Persian
 Polish
 Portuguese
 Slovak
 Slovenian
 Thai
 Finnish
 Turkish
 Vietnamese

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Adil KAHRAMAN ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2019/06/07
รุ่น:1.48
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported the latest build of Windows 10 (1903).
 - Supported the usage on 4K monitors.
 - Supported the usage on 8K monitors in partial.
 - To support these monitors, the installer was improved as well.
 - Some fixes on the translated texts.

กรีก (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2019/05/19
รุ่น:1.47
การเปลี่ยนแปลง:  - Updated Mp3 encoding engine.
 - Equipped many counter-measures against "Sound Driver Errors". This will try to prevent the sudden errors, such that the recording speed suddenly goes wrong or so, because of their malfunctions. If this version still can't fix the problems, it usually can be fixed very easily only by re-installing the latest sound driver for your motherboard.
 - It now prevents the "skip" of the recorded audio when the PC is fully loaded or CPU ability is low. On the other hand, the graphical "graph display" of the recorded audio will be delayed from this version when the CPU is busy.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 - Supported 23 additional languages for the software, which are the followings.

 Arabic
 Indonesian
 Brazilian Portuguese
 Bulgarian
 Czech
 Serbian (Cyrillic)
 Danish
 Estonian
 Hebrew
 Hindi
 Spanish
 Croatian
 Dutch
 Norwegian
 Persian
 Polish
 Portuguese
 Slovak
 Slovenian
 Thai
 Finnish
 Turkish
 Vietnamese

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Adil KAHRAMAN ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2018/01/30
รุ่น:1.46
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported Windows 10 finally.
 - Changed its name from "Moo0 Voice Recorder" to "Moo0 Audio Recorder".
 - Quick bug fixes in which the recent versions couldn't be installed on Windows XP/8.1.
 - Many bug fixes for Windows XP.
 - Some bug fixes for Windows 8.1.
 
2018/01/11
รุ่น:1.45
การเปลี่ยนแปลง:  - A quick bug fix on the previous version, in which it was requiring UAC administrator privilege while it was not necessary.
 
2017/12/25
รุ่น:1.44
การเปลี่ยนแปลง:  - Solved and decreased some "unknown errors".
 - Some more minor bug fixes.
 - Decreased some problems on Windows 10. Instead, we had to unsupport Windows XP SP1 and SP2 this time. (The latest SP3 is okay!) Mostly, it's due to the Windows' compiler problems. We'd ask for your understanding.

 - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.
 - Added Polish language support.
 - Added Portuguese language support.
 - Added Romanian language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

ขัด รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk ขอบคุณมากจริงๆ !!

โปรตุเกส รองรับภาษาได้โดย VIMARANIS ขอบคุณมากจริงๆ !!

โรมาเนีย รองรับภาษาได้โดย Kevin A. Beraca ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/10/25
รุ่น:1.43
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Greek (Revision) language support.
 - Added Thai Language support in partial.

กรีก (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/09/19
รุ่น:1.42
การเปลี่ยนแปลง:  - Added "Recording Speed Adjustment" menu, since some sound drivers keep failing in reporting correct playback frequencies.
 
2013/08/26
รุ่น:1.41
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed some issues when used in the multiple monitor environments.

Update (08/19):
 - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (06/20):
 - Added Hungarian Language support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/08/19
รุ่น:1.40
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/17
รุ่น:1.39
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Hungarian Language support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/02
รุ่น:1.38
การเปลี่ยนแปลง:  - Started to show graph borders while recording / playing. - hope you can adjust recording volume more easily now.
 - Bug fixes in which the graph display speed was different between recording and playing on some specific types of sound cards.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.
 
2013/04/30
รุ่น:1.37
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in releasing some conponents' focuses.
 - Note: Another update, relating to the graph display, has been scheduled for the next few days.
 
2013/04/25
รุ่น:1.36
การเปลี่ยนแปลง:  - Improved the mouse sensitivity when initiating to move the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Greek Language support.

กรีก รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/19
รุ่น:1.35
การเปลี่ยนแปลง:  - Adjusted and improved components' sizes and layout.
 - Added complete Chinese (Traditional) Language support.
 - Revised Korean translation.
 - Added support for 1 more language (partial).

จีน (ดั้งเดิม) รองรับภาษาได้โดย JK ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/09
รุ่น:1.34
การเปลี่ยนแปลง:  - Another important major update. :)
 - Officially supported Windows 8.
 - Supported so many more sound cards.
 - Enhanced MP3 recording quality on Windows Vista/7/8, by optimizing the sample-rate resampling routines when required.
 - Fixes a bug that the displayed recording time sometimes elapses faster than the actual recording time on Windows Vista/7/8, depending on the users' sound cards and the environment settings. Also, it can now achieve higher accuracy in its recording-time-scale preservation.
 - Improved the default program behavior for Windows XP and laptop PC users, so it can be more user-friendly.
 - Added Chinese (Traditional) Language support. Although, not complete yet.
 - Added support for 4 more languages (partial).
 - Thank you sincerely for the increased downloads of this program lately. We can bring more and faster updates as the users increase. So, please keep your kind eye on this fast-growing baby program. :)

จีน (ดั้งเดิม) รองรับภาษาได้โดย JK ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/03/29
รุ่น:1.33
การเปลี่ยนแปลง:  - Major bug fixes. It fixes many errors related to specific type of sound cards.
 - If anybody experienced any errors before, and stopped using this app, please try it out again.
 - It especially fixes the problem; "It suddenly stopped working oneday!".
 - Some texts/interfaces/behaviors have been revised to be more user friendly. (Especially on Windows 7)
 - Improved the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 VoiceRecorder" to "Moo0 Voice Recorder".

 
2012/12/09
รุ่น:1.32
การเปลี่ยนแปลง:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/08/12
รุ่น:1.31
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/10
รุ่น:1.30
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/11/28
รุ่น:1.29
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian (Revision) translation support.
 - Added Russian (Revision) translation support.

เบลารุส (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/11/08
รุ่น:1.28
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported more sound cards.

 
2010/10/31
รุ่น:1.27
การเปลี่ยนแปลง:  - Additional French translation has been added.
 - Additional Italian translation has been added.
 - Supported more sound cards.

French (Addition) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!

Italian (Addition) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/10/18
รุ่น:1.26
การเปลี่ยนแปลง:  - We have brought a major update today.
 - "View" menu has been renamed to "Setting", and many new functionality / menus have been added under it.
 - The Mp3 recording quality (bitrate) is now configurable. You can now control the file size through this.
 - Added 3 kinds of recording timers "Start Timer", "End Timer" and "Max Duration Timer".
 - Added functionality to discard the first sound / noise when starting the recording.
 - It can now start recording from the earlier sounds when resuming from "Cut Silence". (0.3 sec by default and configurable)
 - You can now also adjust the "Volume Threshold" and "Silence Duration before Stopping" for the "Cut Silence".
 - You can now configure the "File Naming / Renaming Rule" for the created files. i.e., you may choose to add such as (yymmdd.hhmm) instead of (1), (2), (3)...
 - It now automatically renames invalid filename characters such as "/" and ":" to "_" when they are present in the filename text field.
 - Added "Open" text link button onto the interface, so you can easily find the folder / file you have recorded the sound into.
 - Keyboad shortcuts (Global Hot-Keys) have been added. By default, you can now start / stop recording by "Ctrl+Space" key. (configurable)
 - It can now be iconized into the TaskTray (configurable), and you can start / stop recording without opening the main window.
 - Added an option to start the program together with the system.
 - The "Start Recording!" button is now bigger and also in the bold font, so you can more easily see / click it.
 - The program now changes its icons depending on the state. i.e., Green (Ready for recording), Orange (recording) and Blue (Start Timer is On).
 - The interface look is now slightly more organized.
 - We've also made our best effort keeping the interface as simple as it had been while adding all these new functionality.
 - Many bug fixes in order to minimize the chances of the abnormal shutdowns of the program.
 - Added support for more sound cards.
 - All these updates were made possible entirely thanks to your kind and decent feedbacks. Our great thanks to you all indeed.

 
2010/09/09
รุ่น:1.25
การเปลี่ยนแปลง:  - Added French language support.

ฝรั่งเศส รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/09/01
รุ่น:1.24
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Ukrainian language support.
 - Supported more sound cards.

ยูเครน รองรับภาษาได้โดย askold.uaix ที่ тумблер пиарофага ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/08/11
รุ่น:1.23
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Swedish language support.
 - Added Venetian language support.
 - Added support for 3 other languages (partial).

สวีเดน รองรับภาษาได้โดย Tony ขอบคุณมากจริงๆ !!

ชาวเมืองเวนิส รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/07/14
รุ่น:1.22
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the version 1.21.
 - Fixed some bugs on the installer.
 - Suported more sound cards.
 - Added Hungarian (Installer) (Partial) support.

Hungarian (Installer) (Partial) รองรับภาษาได้โดย Robert L. ที่ Robert L. Productions ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/07/11
รุ่น:1.21
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the version 1.20.
 - Fixed a bug on the installer.
 - Fixed some GUI components resource management mechanism.
 
2010/07/07
รุ่น:1.20
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Persian language support.
 - Some minor bug fixes.

เปอร์เซีย รองรับภาษาได้โดย Hassan Ali Nategh Zadeh ที่ zolal.net ขอบคุณมากจริงๆ !!


 
2010/05/22
รุ่น:1.19
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported more sound cards.
 - Some bug fixes.
 - Added Italian (Revision) language support.
 - Improved the Installer.
 - Added Greek support to the installer.

อิตาลี (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

กรีก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Panagiotis Fotoglou ขอบคุณมากจริงๆ !!


 
2010/04/16
รุ่น:1.18
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported many more sound cards.
 - Revised the whole skin set. It now has 77 different skins (increased from 15) in total.
 - Added new menu "Change (skin) Periodically".
 - Added new menu "See (skins in) Thumbnail (online)".
 - Fixed some bugs in the drawing routines.
 - Improved the resource management mechanism of the window components.
 - Improved the installer.
 - Added 13 other partially translated languages.
 
2010/02/23
รุ่น:1.17
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

ภาษาจีน (ประยุกต์) รองรับภาษาได้โดย wander ขอบคุณมากจริงๆ !!

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย chengent ขอบคุณมากจริงๆ !!

ดัตช์ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Geert Delmeiren (Belgium) ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/12/11
รุ่น:1.16
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Windows 7 support.
 - Improved some of its window behavior.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

ภาษาอาหรับ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย alyzeedus_dwadeh ที่ http://www.wata.cc ขอบคุณมากจริงๆ !!

จีน (ดั้งเดิม) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

ฝรั่งเศส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/10/11
รุ่น:1.15
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Italian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Supported more Italian locale of sound cards.
 - Supported more Russian locale of sound cards.
 - Bug fix on the sound cards which don't have Microphone Boost controls.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

เบลารุส รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

เบลารุส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!


 - (Please send us the error report file "About -> Generate Error Report File.." if anything doesn't function as expected.)
 
2009/09/02
รุ่น:1.14
การเปลี่ยนแปลง:  - Added German Language Support.
 - Improved Installer.
 - Added Danish support to the installer.
 - Added German support to the installer.

เยอรมัน รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website ขอบคุณมากจริงๆ !!

เดนมาร์ก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog ขอบคุณมากจริงๆ !!

เยอรมัน (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/07/27
รุ่น:1.12
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported recording methods "Only PC Sound" and "Voice and PC Sound" also on Vista.
 - Supported more sound cards.
 - Fixed a bug in which it didn't use sufficient buffering on some Vista machines.
 - Improved stability.
 - Fixed some bugs in its installer.
 
2009/03/19
รุ่น:1.11
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported more of Japanese version of sound cards.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 
2009/03/13
รุ่น:1.10
การเปลี่ยนแปลง:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Fixed a bug in which some noise was recorded togther in version 1.08 and 1.09.
 - Added a function to generate error report files. (About -> Generate Error Report File..)

All these bug fixes were made possible entirely thanks to the kindness from and voluntary work done by Nagasaki Kara ANA San. Thanks really a lot!

 
2009/03/09
รุ่น:1.09
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug in which "Cut Silence" option wasn't working in version 1.08.
 - Modified GUI draw routine to deal with some bugs specific to some video cards.
 
2009/03/07
รุ่น:1.08
การเปลี่ยนแปลง:  - It's now far more stable over various types of sound cards.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Added speaker out / mute button (only XP).
 
2009/02/19
รุ่น:1.07
การเปลี่ยนแปลง:  - It now works more stably over different sound card drivers.
 
2009/02/13
รุ่น:1.06
การเปลี่ยนแปลง:  - Improved folder selector.
 - Fixed bugs in its installer.
 
2008/11/13
รุ่น:1.05
การเปลี่ยนแปลง:  - Added "Cut Silence" option
 - Reduced memory usage
 - Reduced GDI resource usage
 
2008/10/16 (Major Update)
รุ่น:1.04
การเปลี่ยนแปลง:  - Added New Recording Type "Voice and PC Sound" - (except Vista)
 - Added New Recording Type "Only PC Sound" - (except Vista)
 - Added Play Back Function
 - Added Recording Volume Boost Function
 - Minimized Window Size
 - Selectable from Muitiple Color Skins
 - Added Transparency Support
 - Added Windows Server 2003 Support
 - Added Windows Vista Support
 - Resolved Multiple Bugs
 
2008/09/15
รุ่น:1.03
การเปลี่ยนแปลง:Fixed a bug on installer that caused problems when installing to unsupported operating systems.
 
2008/09/10
รุ่น:1.02
การเปลี่ยนแปลง:The GUI has been improved. Also, Korean language has been added from this version. Moreover, Some bugs are fixed in the program and its installer.
------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์สำหรับ Windows (ไม่ใช่ MooO)]:


รายการโปรแกรม Moo0

รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0

English): Audio Recorder (Free) - Record Any PC Audio by 1-Click | moo0 voice recorder, voice recorder, moo0, voice recorder download, audio recorder, moo voice recorder, voice recorder free download, easy sound recorder, mooo voice recorder, recorder voice recorder

عربي): مسجل الصوت (مجاني) - تسجيل صوتك/صوت الحاسوب بسهولة | مسجل الصوت, تسجيل الصوت, تسجيل صوت, مسجل صوت, سجل صوت, تنزيل مسجل الصوت, تحميل مسجل الصوت, برنامج تسجيل الصوت, تسجيل الصوت من الكمبيوتر ويندوز 7, مسجل الاصوات

Беларускі): дыктафон (Бясплатна) - Запісвайце любы аўдыё з ПК адным націскам | Moo0 дыктафон, дыктафон, Moo0, дыктафон спампаваць, аўдыё рэкордэр, мыканне дыктафон, дыктафон спампаваць бясплатна, лёгкі дыктафон, Mooo дыктафон, дыктафон дыктафон

Dansk): Lydoptager (Gratis) - Optag nemt din stemme eller pc-lyd | gratis musik programmer til pc, stemme optager, lydoptager, download musik gratis til pc, moo0, download gratis musik til pc, gratis musik til mp3, mp3 sound recorder, mp3 musik download gratis, optag

Deutsch): Audiorecorder (Kostenlos) - Nehmen Sie jedes PC-Audio per 1-Klick auf | moo0 voice recorder, audio recorder, audiorecorder freeware, desktop audio recorder, sound recorder, audio aufnehmen pc, pc sound aufnehmen, audio recorder freeware, moo voice recorder, voice recording software

Español): Grabadora de audio (Gratis) - Graba cualquier audio de PC con 1-Click | grabadora de voz moo0, grabadora de voz, moo0, descarga de grabadora de voz, grabadora de audio, grabadora de voz moo, descarga gratuita de grabadora de voz, grabadora de sonido fácil, grabadora de voz mooo, grabadora de voz grabadora

Français): Enregistreur audio (Libre) - Enregistrement de tout l'audio PC en 1 clic | enregistreur vocal, enregistreur audio, enregistrement vocal, enregistreur de voix, enregistreur de voix pc, enregistreur de son, enregistreur vocale, enregistreur, moo0, moo0 voice recorder

Ελληνικά): Συσκευή εγγραφής ήχου (Δωρεάν) - Εγγραφή της φωνή σας / του ήχου του Η/Υ εύκολα | προγραμμα εγγραφης ηχου, εγγραφη ηχου, εγγραφη φωνης προγραμμα, προγραμματα εγγραφης ηχου, εγγραφη φωνης online, moo voice recorder, moo0, moo0 voice recorder, εγγραφη φωνης, voice recorder download

Bahasa Indonesia): Perekam suara (Gratis) - Rekam Audio PC Apapun dengan 1-Klik | perekam suara moo0, perekam suara, moo0, download perekam suara, perekam audio, perekam suara moo, perekam suara download gratis, perekam suara mudah, perekam suara mooo, perekam perekam suara

Italiano): Registratore audio (Gratuito) - Registra qualsiasi audio per PC con 1 clic | voice recorder, moo0 voice recorder, audio recorder free download italiano, moo voice recorder, software registrazione vocale pc, moo0, voice recorder download, mixer audio per pc gratis italiano, voice recorder pc, mixer per pc gratis

简体中文): 录音专家 (免费) - 简单地记录计算机和你的声音 | moo0 voice recorder, 录音专家, moo0, 錄音專家, 錄音軟件, recorder录音软件, ipad 录音, moo0录音笔, 录音笔, moo0

日本語): 音声録音機 (ボイス録音器) (フリーソフト) - 1クリックでどんなPC音でも簡単に録音 | moo0 ボイス録音器, moo0, mooo, 録音機, moo 録音, 録音, moo0 ボイス録音器 1.43, ボイス録音, 録音ソフト, 音声録音

한국어): 음성 녹음기 (프리웨어) - 한 번의 클릭으로 어떤 PC 소리도 쉽게 녹음 | 녹음 프로그램, 녹음기 프로그램, 무료 녹음 프로그램, moo0, 녹음프로그램, 음성 녹음 프로그램, 컴퓨터 녹음 프로그램, 음성녹음 프로그램, mp3 녹음 프로그램, 컴퓨터 녹음

Nederlands): Audiorecorder (Gratis) - Neem elke pc-audio op met één klik | voicerecorder, spraakrecorder, geluid opnemen van pc, geluid opnemen pc, moo0, moo0 voice recorder, audio opnemen van pc, geluid van pc opnemen, pc geluid opnemen, muziek opnemen van pc

Polski): Rejestrator dźwięku (Bezpłatny) - Nagraj dowolny dźwięk PC przez 1 kliknięcie | dyktafon moo0, dyktafon, moo0, pobieranie dyktafonu, rejestrator dźwięku, dyktafon moo, bezpłatne pobieranie dyktafonu, rejestrator dźwięku łatwe, dyktafon mooo, dyktafon dyktafon

Português): Gravador de áudio (Grátis) - Grave qualquer áudio do PC com 1 clique | gravador de voz moo0, gravador de voz, moo0, gravador de voz download, gravador de áudio, gravador de voz moo, gravador de voz download gratuito, gravador de som fácil, gravador de voz mooo, gravador gravador de voz

Русский): Диктофон (Бесплатно) - Записывайте любое аудио с ПК одним нажатием | voice recorder, moo0 voice recorder, voice recorder скачать, voicerecorder, запись голоса, moo voice recorder, moo0, аудио рекордер, voice recorder download, moo0 voicerecorder

Svenska): Ljudinspelare (Gratis) - Spela in någon PC Audio med 1-Click | röstinspelare, moo0, ljudinspelare, moo0 voice recorder, ljudinspelare gratis, moo0 voicerecorder, ljudinspelning windows 10, ljudinspelare windows 10, musikredigeringsprogram gratis, inspelningsprogram gratis

ภาษาไทย): บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง

Türkçe): Ses kaydedici (Ücretsiz) - Herhangi bir PC Sesini 1 Tıkla Kaydetme | moo0 ses kaydedici, ses kaydedici, moo0, ses kaydedici indir, ses kaydedici, moo ses kaydedici, ses kaydedici ücretsiz indir, kolay ses kaydedici, mooo ses kaydedici, kaydedici ses kaydedici

Українська): Аудіозапис (Безкоштовно) - Записуйте будь-аудіо з ПК одним натисненням | moo0 диктофон, диктофон, moo0, диктофон завантаження, аудіозапис, moo диктофон, диктофон, безкоштовний скачування, простий рекордер, диктофон mooo

Việt Nam): Máy ghi âm (Miễn phí) - Ghi lại bất kỳ âm thanh PC nào bằng 1 cú nhấp chuột | máy ghi âm moo0, máy ghi âm, moo0, tải xuống máy ghi âm, máy ghi âm, máy ghi âm moo, máy ghi âm miễn phí, máy ghi âm dễ dàng, máy ghi âm mooo, máy ghi âm

แปลง Mp3 (ฟรี) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 รูปแบบ) | แปลงเสียง


สารปรับปรุง MP3 (ฟรี) - ปรับปรุงเสียงของ MP3 ให้ดียิ่งขึ้น | ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์เสียง


Audio Player (ฟรี) - เครื่องเล่นเสียงง่าย ๆ | เครื่องเล่นเสียง


Mp3 Info Editor (ฟรี) - แก้ไขข้อมูลไฟล์ Mp3 | เครื่องมือแก้ไขข้อมูล mp3


บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง


แว่นขยายหน้าจอ (ฟรี) - ขยายหน้าจอตามต้องการ | ขยายซอฟต์แวร์


Multi-Desktop (ฟรี) - สภาพแวดล้อม Multi-Desktop ที่เรียบง่าย | multidesktop, moo0 หลายเดสก์ท็อป, หลายเดสก์ท็อป, windows หลาย desktop 7, moo0 multidesktop, ผู้จัดการ multidesktop, mooo multidesktop, หลายเดสก์ท็อป windows 7, windows 7 เดสก์ท็อปหลายซอฟต์แวร์เดสก์ทอปหลาย, เดสก์ทอป moo ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลายตัวจัดการเดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลาย windows 7 ดาวน์โหลดฟรี moo เดสก์ท็อปหลาย mac หลายเดสก์ทอป windows 8 เดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลายออนไลน์ฟรีเดสก์ท็อปเสมือน windows 7 windows multidesk 7 เดสก์ท็อป windows 8 หลาย windows 8 หลาย เดสก์ท็อป


Screenshot (ฟรี) - ลดความยุ่งยากของ ScreenShot Task | โปรแกรมจับภาพหน้าจอ


Simple Timer (ฟรี) - จับเวลาง่ายและง่าย | จับเวลาง่าย


เมนูโปร่งใส (ฟรี) - มาสนุกกับเมนูโปร่งใส! | เปลี่ยนสีของเมนูบริบท


เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน


World Time (ฟรี) - ตรวจสอบเวลาโลกได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์เวลาทั่วโลก


ที่ปัดน้ำฝน (ฟรี) - ลบข้อมูลที่กู้คืนได้จากดิสก์ไดรฟ์ของคุณ | moo0 ป้องกันการกู้คืน


ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน


File Monitor (ฟรี) - ตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย | ตรวจสอบไฟล์


ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง (ฟรี) - ลบไฟล์ส่วนตัวอย่างถาวร | เครื่องทำลายไฟล์


Hash Code (ฟรี) - คำนวณ / ตรวจสอบรหัสแฮช | เครื่องอ่านรหัสแฮช


TimeStamp (ฟรี) - แก้ไขการประทับเวลาไฟล์ | ซอฟต์แวร์ประทับเวลาฟรี


Color Picker (ฟรี) - เลือกสีจากหน้าจอ | เลือกสี


Font Viewer (ฟรี) - ค้นหาแบบอักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว | โปรแกรมดูอักษร


Image Colors (ฟรี) - แปลงภาพเป็นโทนสีต่างๆ | สีของภาพ


แปลงภาพ (ฟรี) - แปลงรูปแบบไฟล์ภาพ | png ถึง ico


Image Sharpener (ฟรี) - ไฟล์ภาพคมชัด / เบลอได้อย่างง่ายดาย | ภาพเหลา


ปรับขนาดภาพ (ฟรี) - แปลงขนาดรูปภาพ | ตัวปรับขนาดรูปภาพ


Image Thumbnailer (ฟรี) - สร้างรูปขนาดย่อของรูปภาพในรูปแบบ HTML | ภาพขนาดย่อ


โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ


โปรแกรมดูรูปภาพ SP (อิสระที่จะลอง) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น


Connection Watcher (ฟรี) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ | ตรวจสอบเครือข่าย


RightClicker (ฟรี) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณ | moo0 rightclicker pro


RightClicker Pro (อิสระที่จะลอง) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณอย่างเข้มข้น


System Closer (ฟรี) - ระงับ / ไฮเบอร์เนต XP ได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์ Hibernate xp


การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ


XP Desktop Heap (ฟรี) - ให้ XP มี Windows มากกว่านี้ | แก้ปัญหาขนาดฮีปเดสก์ท็อปใน Windows XP


ตัวแปลงวิดีโอ (ฟรี) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+รูปแบบส่วนใหญ่) | moo0 ตัวแปลงวิดีโอ


เครื่องตัดวิดีโอ (ฟรี) - เครื่องตัดวิดีโอ "Lossless" ที่เร็วที่สุด | เครื่องตัดวิดีโอ


Video Info (ฟรี) - ค้นหาข้อมูลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย! | ข้อมูลวิดีโอ


ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ


วิดีโอเป็น Mp3 (ฟรี) - แยกและบันทึกเฉพาะเสียง / เพลงจากวิดีโอ | วิดีโอเป็นเสียง


FFmpeg (ฟรี) - FFmpeg สำหรับ Windows ตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม | ffmpeg windows สร้าง


IP ของคุณคืออะไร - ตรวจสอบ IP / ชื่อโฮสต์ / ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณ


เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? - ค้นหาที่อยู่ IP ของเขา / เธอ


Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) - ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน | ค้นหาข้อมูล Whois


HTML Compressor - ลดรหัส HTML ของคุณ | html minimizer


Javascript Compressor - ลดขนาดจาวาสคริปต์ของคุณ | javascript minimizer, ลดขนาด javascript, ลดขนาด javascript, เพิ่มขนาด javascript, ทำให้ javascript เล็ก


คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) - ลดขนาดโค้ด CSS (สไตล์ชีท) ของคุณ | css minimizer

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川