การตรวจสอบระบบ (ประวัติการอัพเดท)
  << กลับไปที่หน้าโปรแกรม
2019/06/15
รุ่น:1.83
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported the high-resolution drawing of its GUI on 4K and 8K monitors.
 - To support these monitors, the installer has been improved as well.
 - Some fixes on the translated texts.

Update (2019/05/17):
 - Supported recent AMD Ryzen 5 series for their temperature readings.
 - Supported recent AMD Ryzen 7 series for their temperature readings.
 - These supports were made possible by the kind contributors who helped us for the testing. Thank you sincerely.
 - Revised many translated texts.
 - Supported 2 more languages in partial.

Update (2019/05/13):
 - It tries to support the CPU temperature readings of AMD Ryzen 2xxx series and some other AMD CPU additionally. If it still has problems, please inform us with some details. Thank you in advance.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)

Update (2018/02/21):
 - Officially supported AMD Ryzen temperature readings.
 - Supported some of the latest SSD's temperature readings. (Displayed under some of the "HDD#? fields")
 - Added Russian (Revision) language support.

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Max ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2019/05/17
รุ่น:1.82
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported recent AMD Ryzen 5 series for their temperature readings.
 - Supported recent AMD Ryzen 7 series for their temperature readings.
 - These supports were made possible by the kind contributors who helped us for the testing. Thank you sincerely.
 - Revised many translated texts.
 - Supported 2 more languages in partial.
 
2019/05/13
รุ่น:1.81
การเปลี่ยนแปลง:  - It tries to support the CPU temperature readings of AMD Ryzen 2xxx series and some other AMD CPU additionally. If it still has problems, please inform us with some details. Thank you in advance.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2018/02/21
รุ่น:1.80
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported AMD Ryzen temperature readings.
 - Supported some of the latest SSD's temperature readings. (Displayed under some of the "HDD#? fields")
 - Added Russian (Revision) language support.

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Max ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2018/02/14
รุ่น:1.79
การเปลี่ยนแปลง:  - Newly supported Intel HD Graphics GPU usage readings. (It wasn't easy... Also, 64-bit OS only this time.)
 - Officially supported the latest AMD/ATI GPU usage/temperature/Fan speed readings.
 - It now saves the window's positions more frequently, in the case of the unexpected shutdowns.
 - Many bug fixes for the recent previous versions.
 - We still don't know if we could support AMD Ryzen temperature readings in these previous version. Please, somebody inform us if it's ever working or not.
 
2018/02/09
รุ่น:1.78
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported the latest nVidia GPU usage/temperature/Fan speed readings.
 - Tries to support latest AMD/ATI GPU usage/temperature/fan speed readings, again. (The last version wasn't enough. We want to believe this version is; however, we still don't have the confirmation.)
 - Tried to support AMD Ryzen temperature readings in the previous version; however, we still have got no information about if it has worked or not.
 
2018/02/05
รุ่น:1.77
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported Windows 10 finally.
 - Tries to support AMD Ryzen temperature readings. (We can't test it. We can't afford the environment. We are sorry... Please, somebody help us to check if it is ever working.)
 - Supported the latest nVidia GPU usage/temperature/Fan speed readings. Tries to support latest nVidia GPU usage/temperature readings. (We can't test it. We can't afford the environment. We are sorry... Please, somebody help us to check if it is ever working.)
 - Tries to support latest ATI Radeon GPU usage/temperature readings. (We can't test it. We can't afford the environment. We are sorry... Please, somebody help us to check if it is ever working.)
 - All these are pure guessing works and with the best efforts, since we "don't" have the testing environment. Please, don't try these out, if you are worried.
 - Many bug fixes for Windows 10.
 
2013/10/27
รุ่น:1.76
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug in which it wasn't auto-starting with the system when used on laptops in the battery mode on Windows Vista/7 and 8.
 - Added Thai language support in partial.
 
2013/08/29
รุ่น:1.75
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug in which the "Keep on Top" functionality was not properly working on Windows 8 OS.
 - Fixed some issues when used in the multiple monitor environments.
 
2013/08/21
รุ่น:1.74
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/19
รุ่น:1.73
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Hungarian language support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/14
รุ่น:1.72
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported many more video cards for "GPU Usage", "GPU Temperature" and "GPU Fan Speed" readings.
 
2013/05/10
รุ่น:1.71
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug in which the program kept crashing at start up on some PC where specific types of graphic drivers were installed.
 
2013/05/07
รุ่น:1.70
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Greek language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.
 - Another update is coming in a few days which fixes the bug that the program keeps crashing at start up on some PC.

กรีก รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/30
รุ่น:1.69
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in releasing some conponents' focuses.

Update (04/26):
 - Supported many more CPU for "CPU Temperature" reading. - Sincere thanks to everyone who's kindly given us the "Error Report.txt" file.
 - Improved accuracy in "CPU Temperature" reading for many CPU. If your CPU temperature reading is still strange, please resend us the error report file.
 - Bug fix in "CPU GHz" field.
 - Some more bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Improved the mouse sensitivity when initiating to move the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Serbian (Cyrillic) language support.
 - Added Swedish language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

Serbian (Cyrillic) รองรับภาษาได้โดย Ozzii ขอบคุณมากจริงๆ !!

สวีเดน รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (04/18):
 - Optimized some internal codes for faster execution.
 - Bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Bug fixes in the temperature reading fields on some 64-bit OS.
 - If you still can't see the temperature readings, please resend us the error report file again. Sorry for the inconveniences.

 
2013/04/26
รุ่น:1.68
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported many more CPU for "CPU Temperature" reading. - Sincere thanks to everyone who's kindly given us the "Error Report.txt" file.
 - Improved accuracy in "CPU Temperature" reading for many CPU. If your CPU temperature reading is still strange, please resend us the error report file.
 - Bug fix in "CPU GHz" field.
 - Some more bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Improved the mouse sensitivity when initiating to move the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Serbian (Cyrillic) language support.
 - Added Swedish language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

Serbian (Cyrillic) รองรับภาษาได้โดย Ozzii ขอบคุณมากจริงๆ !!

สวีเดน รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/18
รุ่น:1.67
การเปลี่ยนแปลง:  - Optimized some internal codes for faster execution.
 - Bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Bug fixes in the temperature reading fields on some 64-bit OS.
 - If you still can't see the temperature readings, please resend us the error report file again. Sorry for the inconveniences.
 
2013/04/10
รุ่น:1.66
การเปลี่ยนแปลง:  - A major update.
 - Officially supported Windows 8.
 - Supported many more CPU for "CPU Temperature" reading.
 - Supported many more sensor chips for "Temp.." and "Fan RPM.." readings.
 - Supported many more video cards for "GPU Temperature" reading.
 - Newly added "GPU (Usage %)" and "GPU Fan (RPM)" field.
 - Newly created 64-bit version and started to distribute it together.
 - Fixed a bug in "Network IP" field.
 - Added Bulgarian Language support.
 - Added support for 4 more languages (partial).
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 SystemMonitor" to "Moo0 System Monitor".

บัลแกเรีย รองรับภาษาได้โดย Alert ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2012/12/09
รุ่น:1.65
การเปลี่ยนแปลง:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/08/12
รุ่น:1.64
การเปลี่ยนแปลง:  - Important bug fixes.
 - Fixed a problem in which the program freezes when the PC uses specific types of Samsung HDD.
 - It now updates monitor data more smoothly.
 - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 - (Please, somebody send us the error report file "About -> Generate Error Report File.." from Arabic(XP), Finnish(XP), Hebrew(XP), Hungarian(XP), Norwegian(XP) and Portuguese(Non-Brazilian XP), so we can support them.)
 
2011/02/10
รุ่น:1.63
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.
 
2010/11/28
รุ่น:1.62
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian (Revision) translation support.
 - Added Russian (Revision) translation support.

เบลารุส (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/10/07
รุ่น:1.61
การเปลี่ยนแปลง:  - It fixes the layout related bug which was found in version 1.60.

Update (10/06):
 - Added a new field "GPU Temperature". (It currently supports only nVidia video cards on Windows XP/2003 OS only.)
 - Fixed a bug in which the start-up link name wasn't consistent on some non-English OS.
 - Added support for 4 other languages (partial).
 
2010/10/06
รุ่น:1.60
การเปลี่ยนแปลง:  - Added a new field "GPU Temperature". (It currently supports only nVidia video cards on Windows XP/2003 OS only.)
 - Fixed a bug in which the start-up link name wasn't consistent on some non-English OS.
 - Added support for 4 other languages (partial).
 
2010/07/14
รุ่น:1.59
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the version 1.58.
 - Fixed some bugs on the installer.
 - Added Hungarian (Installer) (Partial) support.

Hungarian (Installer) (Partial) รองรับภาษาได้โดย Robert L. ที่ Robert L. Productions ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/07/11
รุ่น:1.58
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the version 1.57.
 - Fixed a bug on the installer.
 - Fixed some GUI components resource management mechanism.
 
2010/07/07
รุ่น:1.57
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Serbian language support.
 - Added support for 5 other languages (partial).
 - Some minor bug fixes.

เซอร์เบีย รองรับภาษาได้โดย Slavisa Petkovic ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/05/23
รุ่น:1.56
การเปลี่ยนแปลง:  - Some bug fixes.
 - Added Chinese (Traditional) (Revision) language support.
 - Added Italian (Revision) language support.
 - Added Greek support to the installer.

จีน (ดั้งเดิม) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

กรีก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Panagiotis Fotoglou ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/04/19
รุ่น:1.55
การเปลี่ยนแปลง:  - Revised the whole skin set. It now has 84 different skins (increased from 15) in total.
 - Added new menu "Change (skin) Periodically".
 - Added new menu "See (skins in) Thumbnail (online)".
 - You can now take off the [Brackets] from the titles through the View menu.
 - Fixed a bug in which it sometimes stops refreshing the data after suspending the system.
 - Fixed some bugs in the drawing routines.
 - Improved the resource management mechanism of the window components.
 - Improved the installer.
 - If you still can't check the "I Accept the Agreement" box on the installer, click the Next button twice.
 - Added Dutch (Revision) support.
 - Added 4 other partially translated languages.

ดัตช์ (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Hans Postema ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/02/23
รุ่น:1.54
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Polish support.
 - It can now fix the corruption of Performance Counter Objects broken by Windows Updater.
 - Supported more number of Network cards.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

ขัด รองรับภาษาได้โดย Grzegorz Sikora ขอบคุณมากจริงๆ !!

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย chengent ขอบคุณมากจริงๆ !!

ดัตช์ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Geert Delmeiren (Belgium) ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/12/11
รุ่น:1.53
การเปลี่ยนแปลง:  - Revised Chinese (Traditional) texts.
 - It now fixes "Corruption of Performance Counter Registry Hive" even more aggressively.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

จีน (ดั้งเดิม) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

ภาษาอาหรับ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย alyzeedus_dwadeh ที่ http://www.wata.cc ขอบคุณมากจริงๆ !!

จีน (ดั้งเดิม) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

ฝรั่งเศส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/11/12
รุ่น:1.52
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Windows 7 Support.
 - Many bug fixes on Windows 7. It now works properly on all the locale of Windows 7.
 - Supported Dutch XP. (It wasn't working fully on the OS.)
 
2009/10/21
รุ่น:1.51
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug in which many fields were not functioning on Spanish OS.
 - Vista and Later): It now uses simple "Shortcut in Startup Folder" to perform "Start on System Boot" if UAC is disabled on the system.
 - Vista and Later): Added a new menu "Not working? (Check it on Task Scheduler)" in the case "Start on System Boot" doesn't work on the system with UAC.
 
2009/10/11
รุ่น:1.50
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Italian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Improved the behavior when tray icon was clicked.
 - Officially supported Italian XP (It wasn't fully functional on the OS).
 - Some bug fixes.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

เบลารุส รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

เบลารุส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/09/08
รุ่น:1.49
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Czech language support.
 - Added Turkish language support.
 - Supported Turkish XP OS. - (Program wasn't fully functional on them)
 - Added New Field "Memory Used Bytes".
 - Fixed a bug in which it caused some problems when suspending / hibernating on some systems.
 - Fixed a bug in which the selected language sometimes changed to Danish when encountering unknown errors on some Vista 64-bit OS. It now changes to English, at least.
 - Altered some German field names according to some user requests.

สาธารณรัฐเช็ก รองรับภาษาได้โดย Drahoslav Tvarog ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/30
รุ่น:1.48
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported 6 more chip sets for "Temp" and "Fan" fields.
 - Supported "Fan 4,5" fields for some chip sets.
 - Added "HDD Read" and "HDD Write" fields.
 - Renamed "Jammed By" to "Burdened By".
 - Added French language support.
 - Added German (Revision) language support.
 - Improved installer.

ฝรั่งเศส รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand ขอบคุณมากจริงๆ !!

เยอรมัน (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/23
รุ่น:1.47
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug in which "Loader" fields were not functioning properly on some systems.
 - Some adjustment in Intel temperature field (Please send us an error report file if your CPU temperature is shown 15 degrees higher than expected).
 - Some changes in the texts / field names.
 - Revised Danish translation.
 - Added Dutch language support.
 - Improved installer.
 - Added Danish support to the installer.
 - Added German support to the installer.

ดัตช์ รองรับภาษาได้โดย T. Geisink ขอบคุณมากจริงๆ !!

เดนมาร์ก (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog ขอบคุณมากจริงๆ !!

เดนมาร์ก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog ขอบคุณมากจริงๆ !!

เยอรมัน (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/20
รุ่น:1.46
การเปลี่ยนแปลง:  - Added new fields "Network Max" and "Network Sum".
 - Cell width is now customizable for "Box Flow A/B/C" layouts (Layout -> Box Flow Cell Width).
 - Increased default cell width in "Box Flow A/B/C" layouts (The previous cell width was equivalent to "Small" in the customization menu).
 - "Current Time" field now shows date in each different locale (Chinese Simplified / English / Japanese / Korean for now).
 - It now fixes "Corruption of Performance Counter Registry Hive" even more aggressively.
 - Officially Supported Polish XP.
 - Added Chinese (Simplified) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) รองรับภาษาได้โดย Benny Flash ที่ Benny's PowerKnock ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/12
รุ่น:1.45
การเปลี่ยนแปลง:  - Reduced memory usage by about 50 ~ 60%.
 - Reduced CPU usage by about 10%.
 - Supported "System Temperature (1-3)" and "Fan Speed (1-3)" fields on 16 different chip sets. If your CPU temperature field is always "-----", please try one of these temperature fields. Which changes most actively is usually CPU temperature.
 - Bug fix in Intel CPU temperature field.
 - Field order is now customizable from "Fields" -> "Customize...". menu
 - Newly supported Arabic, Brazilian Portuguese, Finnish, Hebrew, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish and Turkish Vista (the program wasn't functional on them).
 - Officially supported Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Estonian, German, Greek, Latvian, Lithuanian, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Thai and Ukrainian Vista (the program was confirmed to be fully functional while they hadn't been supported).
 - Added Brazilian Portuguese language support.

โปรตุเกสของบราซิล รองรับภาษาได้โดย Agrios BR ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/06
รุ่น:1.44
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in Intel CPU temperature field.
 - Bug fix in HDD temperature field.
 - It can now create more detailed error reports for HDD. (About -> Generate Error Report File..)
 - Added Spanish language support.

สเปน รองรับภาษาได้โดย Adrian from Spain ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/07/29
รุ่น:1.43
การเปลี่ยนแปลง:  - Altered meter size of "Horizontal B" and "Box Flow B".
 - It now fixes "Corruption of Performance Monitoring Mechanism of OS" more aggressively.
 - Improved stability of program start up.
 - Fixed a bug in which it stopped refreshing when system time was altered to the past.
 
2009/07/22
รุ่น:1.42
การเปลี่ยนแปลง:  - Re-organized right click menu.
 - Now, header / data font sizes are individually configurable.
 - Altered layout look of "Horizontal A/B".
 - Added new layout options "Box Flow A/B/C".
 - Added new refresh frequency "0.5 / 1.5 Seconds".
 - Fixed a bug where window size / position were not saved at system shutdown on some PC.
 - Abolished function "Resize on Middle Button Scroll".
 - + Minor bug fixes.
 - Fixed some bugs in its installer.
 
2009/06/06
รุ่น:1.41
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Danish Language Support.
 - Bug fix in Temperature Field for Intel Multiple Core Processors.

เดนมาร์ก รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/05/03
รุ่น:1.40
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported Danish XP.
 - Supported Portuguese XP.
 - Bug fix in Spanish XP support.
 
2009/04/09
รุ่น:1.39
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in "CPU Temperature" field for AMD K8 family CPU.
 
2009/04/03
รุ่น:1.38
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported recent AMD CPU in "CPU Temperature" field.
 - Removed restriction for Windows 7. (* Not Tested *)
 - Bug fix in unstable showing of Intel CPU temperature.
 
2009/03/26
รุ่น:1.37
การเปลี่ยนแปลง:  - Added "CPU Temperature" field - (It Supports Recent Intel CPU Only).
 - Minor adjustment on skin colors.
 
2009/03/15
รุ่น:1.36
การเปลี่ยนแปลง:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Supported more network adaptors.
 - Supported more OS.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 
2009/03/10
รุ่น:1.35
การเปลี่ยนแปลง:  - It can now detect more various types of network adaptors.
 - Modified GUI draw routine to deal with some bugs specific to some video cards.
 - Fixed a hardware specific bug in HDD temperature.
 - Supported Swedish XP.
 
2009/03/05
รุ่น:1.34
การเปลี่ยนแปลง:  - Added "Network IP (Global)" Field.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Reduced Border Size Slightly.
 - Supported Greek XP.
 
2009/02/27
รุ่น:1.33
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Language Support for Chinese (Traditional).
 - Supported Spanish XP.
 - Supported Russian XP.
 - Supported Czech XP.
 - Added "Network IP (Local)" Field.
 - Fixed several bugs related to Network.
 - Some changes in Japanese texts.

จีน (ดั้งเดิม) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/02/17
รุ่น:1.32
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed occasional mismatch between HDD name and data value.
 - Supported French Windows Vista.
 - Altered default field selection.
 - Some changes in Japanese texts.
 
2009/02/05
รุ่น:1.30
การเปลี่ยนแปลง:  - Added "CPU GHz" field
 - Added support for Spanish Windows Vista
 - Added support for Italian Windows Vista
 - Fixed a Bug on Layout Consistency
 
2009/01/31
รุ่น:1.29
การเปลี่ยนแปลง:  - It now fixes some of "Corruption of Performance Counter Registry Hive" automatically.
 - Added support for Dutch Windows Vista
 - Added support for German Language and German Windows XP

เยอรมัน รองรับภาษาได้โดย A kind anonymous person ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/01/24
รุ่น:1.28
การเปลี่ยนแปลง:  - Added "Memory Free Bytes" field
 - Fixed a bug related to "Memory" field
 - Added a function to generate error report files. (About -> Generate Error Report File..)
 - Supported Korean Language
 
2008/11/10
รุ่น:1.27
การเปลี่ยนแปลง:  - Reduced GDI resource usage
 - Fixed a bug on window size memorization
 - Fixed a bug related to layout consistency
 
2008/11/05
รุ่น:1.26
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Bottleneck Field
 - Supported HDD Temperature Fields for Vista
 - Re-Arranged Location of Villain Fields
 - Renamed "Villain" to "Loader"
 - Fixed a Bug on Window Size Memorization
 
2008/10/31
รุ่น:1.25
การเปลี่ยนแปลง:  - Added HDD Free Bytes Fields
 - Added HDD Temperature Fields
 - Added Meter Displays to Villain Fields
 - Decreased Memory Usage
 - Fixed a Bug related to Layout Consistency
 
2008/10/18
รุ่น:1.24
การเปลี่ยนแปลง:  - Important bug fix on the memory leak found in version 1.23
 
2008/10/17
รุ่น:1.23
การเปลี่ยนแปลง: Quick bug fixes were made right after this release. Please re-donwload the program if you are experiencing any problems. (especially under multi-core CPU)

 - Added "Main Villain" Field
 - Added "CPU Villain" Field
 - Added "Mem Villain" Field
 - Added "HDD Villain" Field
 - Added "Thread Villain" Field
 - Added "Handle Villain" Field
 - Organized Right-Click Menu
 - Fixed Hardware Detection Errors on Vista
 - Fixed Bugs Related to Multiple Monitor Environment
 - Fixed a Bug Related to Specific Network Adaptors

 
2008/10/06
รุ่น:1.22
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported Multiple Monitor Environment
 - Improved Memorization of Window Position and Size
 - Re-Supported 64bit Operating System
 - Now, You can Suspend Auto-Hide Function by Pressing Shift-Key
 
2008/09/28 (Wichtiges Update)
รุ่น:1.21
การเปลี่ยนแปลง:  - Types of Information to Show is now Selectable
 - Multi Core/CPU Support
 - Individual HDD Information Support
 - Individual Network Information Support
 - Battery Information Support
 - Also, Added Computer Name and Current Time Information
 - 6 Different Types of Layout Support including Horizontal Ones
 - 5 Different View Size Support
 - Transparency Support
 - 2 Types of Auto-Hide Function Support
 - Shrinkable by Double-Clicking
 - Resizable by Middle Button Scrolling
 - Always Stay in Screen now
 - Added Windows Server 2003 Support
 - Added Portable Version (Zip
 
2008/09/15
รุ่น:1.20
การเปลี่ยนแปลง:Fixed a bug on installer that caused problems when installing to unsupported operating systems.
 
2008/09/02
รุ่น:1.19
การเปลี่ยนแปลง: It now supports Vista. Also, we added a function that let you easily configure whether this program starts together on system boot or not.

Furthermore, We have made many small but important fixes, starting from its installer, drawing methods, confusing texts and so forth. If you have experienced any trouble in using previous versions, please try this again. The problem may have been solved by this version.
------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์สำหรับ Windows (ไม่ใช่ MooO)]:


รายการโปรแกรม Moo0

รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0

English): System Monitor (Free) - CPU / GPU / Disk Temperature. +40 others | system monitor, cpu monitor, moo0 system monitor, systemmonitor, system temperature monitor, system monitor application, system monitor software, pc monitor software, amd system monitor, best cpu temp monitor

عربي): نظام المراقبة (مجاني) - رصد أداء الحاسوب الخاص بك | نظام مراقبة نظام, مراقبة نظام مراقبة أمد, أفضل بو مراقبة تيم, رصد نظام مو, وحدة المعالجة المركزية الرصد, درجة حرارة جهاز الكمبيوتر, وحدة المعالجة المركزية رصد درجة الحرارة, رصد وحدة المعالجة المركزية, ويندوز 10, مراقبة بيسي

Беларускі): сістэмны манітор (Бясплатна) - Кантралюйце прадукцыйнасць ПК | сістэмны манітор, працэсар манітор, сістэма Moo0 манітор, Маніторынг сістэма, тэмпература сістэмы маніторынг, сістэмнае прымяненне манітора, сістэмны праграмнае забеспячэнне манітор, ПК праграмнага забеспячэння манітор, драмы сістэмнага манітора, лепшы працэсар тэмпература манітор

Dansk): System Monitor (Gratis) - Overvåg din computers ydeevne | system monitor, cpu monitor, moo0 system monitor, systemmonitor, system temperatur monitor, system monitor applikation, system monitor software, pc monitor software, amd system monitor, bedste cpu temp monitor

Deutsch): Systemmonitor (Kostenlos) - Überwachen Sie die Performance ihres PCs | system monitor, systemmonitor, moo0 system monitor, moo system monitor, moo0 systemmonitor, mooo system monitor, cpu temperatur software, cpu temperatur überwachen, cpu monitor, moo system

Español): Monitor de Sistema (Gratis) - CPU / GPU / Temperatura del disco. +40 más | monitor de sistema, monitor de cpu, monitor de sistema moo0, monitor de sistema, monitor de temperatura del sistema, aplicación de monitor de sistema, software de monitor de sistema, software de monitor de PC, monitor de sistema de AMD, mejor monitor de temperatura de cpu

Français): Moniteur Système (Libre) - Performance de votre PC | moniteur de performance, system monitor, systeme monitor, logiciel moniteur de ressources, moniteur système, moo0 system monitor, compteur processeur windows 7, moo system monitor, system monitor windows 10, moniteur de ressources

Ελληνικά): Εποπτεία συστήματος (Δωρεάν) - Εποπτεία των επιδόσεων του Η/Υ σας | σύστημα παρακολούθησης, παρακολούθηση cpu, moo0 σύστημα παρακολούθησης, systemmonitor, παρακολούθηση της θερμοκρασίας συστήματος, εφαρμογή παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης του συστήματος, παρακολούθηση συστήματος AMD, καλύτερο monitor cpu temp

Bahasa Indonesia): Monitor Sistem (Gratis) - CPU / GPU / Suhu Disk. +40 lainnya | monitor sistem, monitor cpu, monitor sistem moo0, monitor sistem, monitor suhu sistem, aplikasi monitor sistem, perangkat lunak monitor sistem, perangkat lunak monitor pc, monitor sistem amd, monitor suhu cpu terbaik

Italiano): Monitor di Sistema (Gratuito) - Controlla le Prestazioni del Tuo PC | prestazioni sistema, system monitor, controllare temperatura pc, prestazioni del computer, moo system monitor, software prestazioni pc, free cpu temp monitor, monitor sistema, moo0 system monitor, software temperatura cpu

简体中文): 系统监视器 (免费) - 监视你的系统状态 | hwmonitor, 系统监视器, CPU监视器, moo0系统监视器, 系统监视器, 系统温度监视器, 系统监视器应用程序, 系统监视器软件, PC监视器软件, amd系统监视器

日本語): システムモニター (フリーソフト) - CPU / GPU / HDD の温度をチェック。 +40 種類 | システムモニター, moo0 システムモニター, システムモニタ, cpu 温度 確認, system monitor, windows10 システムモニター, hdd モニター, システムモニター おすすめ, gpu 温度, システムモニター windows10

한국어): 시스템 모니터 (프리웨어) - 시스템 사용도 모니터링 | cpu 모니터링 프로그램, 시스템 모니터링 프로그램, 시스템 모니터, 모니터 감시 프로그램, 모니터링 프로그램, moo0 systemmonitor, moo0 system monitor, 윈도우 시스템 모니터링 툴, 컴퓨터 모니터링 프로그램, cpu 체크

Nederlands): Systeemmonitor (Gratis) - Bewaak uw PC prestaties | systeemmonitor, cpu-monitor, moo0 systeemmonitor, systeemmonitor, systeemtemperatuurmonitor, systeemmonitortoepassing, systeembewakingssoftware, pc-monitorsoftware, amd-systeemmonitor, beste cpu-temperatuurmonitor

Polski): Monitor Systemu (Bezpłatny) - CPU / GPU / Temperatura dysku. +40 innych | monitor systemu, monitor procesora, monitor systemu moo0, monitor systemowy, monitor temperatury systemu, aplikacja do monitorowania systemu, oprogramowanie do monitorowania systemu, oprogramowanie monitora komputera, monitor systemu amd, najlepszy monitor temperatury procesora

Português): Monitor do Sistema (Grátis) - CPU / GPU / Temperatura do Disco. +40 outros | monitor do sistema, monitor da cpu, monitor do sistema moo0, systemmonitor, monitor da temperatura do sistema, aplicação do monitor do sistema, software do monitor do sistema, software do monitor do PC, monitor do sistema amd, melhor monitor da temperatura da cpu

Русский): Системный монитор (Бесплатно) - Контроль производительности ПК | system monitor, moo0 system monitor, мониторы для пк, moo system monitor, монитор производительности скачать, скачать монитор производительности, moo0 systemmonitor, system monitor windows, монитор системы, moo0 system monitor windows 10

Svenska): SystemÖvervakare (Gratis) - Övervaka Din PCs prestanda | systemmonitor, cpu monitor, moo0 systemmonitor, systemmonitor, systemtemperaturövervakare, systemövervakningsprogram, systemmonitorprogramvara, datorskärmsprogramvara, amd systemmonitor, bästa cpu tempmonitor

ภาษาไทย): การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ

Türkçe): Sistem Monitörü (Ücretsiz) - CPU / GPU / Disk Sıcaklığı. +40 kişi daha | sistem monitörü, cpu monitörü, moo0 sistem monitörü, systemmonitor, sistem sıcaklığı monitörü, sistem monitörü uygulaması, sistem monitörü yazılımı, pc monitör yazılımı, amd sistem monitörü, en iyi cpu sıcaklığı monitörü

Українська): Системний Монітор (Безкоштовно) - Моніторинг продуктивності вашого ПК | системний монітор, монітор процесора, монітор системи moo0, системний монітор, монітор температури системи, пристрій монітора, програмне забезпечення для системного монітора, комп'ютерне програмне забезпечення монітора, AMD системний монітор, найкращий процесорний монітор

Việt Nam): Giám sát hệ thống (Miễn phí) - Nhiệt độ CPU / GPU / Đĩa. +40 người khác | giám sát hệ thống, giám sát cpu, giám sát hệ thống moo0, systemmonitor, giám sát nhiệt độ hệ thống, ứng dụng giám sát hệ thống, phần mềm giám sát hệ thống, phần mềm giám sát pc, giám sát hệ thống amd, giám sát tạm thời cpu

แปลง Mp3 (ฟรี) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 รูปแบบ) | แปลงเสียง


สารปรับปรุง MP3 (ฟรี) - ปรับปรุงเสียงของ MP3 ให้ดียิ่งขึ้น | ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์เสียง


Audio Player (ฟรี) - เครื่องเล่นเสียงง่าย ๆ | เครื่องเล่นเสียง


Mp3 Info Editor (ฟรี) - แก้ไขข้อมูลไฟล์ Mp3 | เครื่องมือแก้ไขข้อมูล mp3


บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง


แว่นขยายหน้าจอ (ฟรี) - ขยายหน้าจอตามต้องการ | ขยายซอฟต์แวร์


Multi-Desktop (ฟรี) - สภาพแวดล้อม Multi-Desktop ที่เรียบง่าย | multidesktop, moo0 หลายเดสก์ท็อป, หลายเดสก์ท็อป, windows หลาย desktop 7, moo0 multidesktop, ผู้จัดการ multidesktop, mooo multidesktop, หลายเดสก์ท็อป windows 7, windows 7 เดสก์ท็อปหลายซอฟต์แวร์เดสก์ทอปหลาย, เดสก์ทอป moo ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลายตัวจัดการเดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลาย windows 7 ดาวน์โหลดฟรี moo เดสก์ท็อปหลาย mac หลายเดสก์ทอป windows 8 เดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลายออนไลน์ฟรีเดสก์ท็อปเสมือน windows 7 windows multidesk 7 เดสก์ท็อป windows 8 หลาย windows 8 หลาย เดสก์ท็อป


Screenshot (ฟรี) - ลดความยุ่งยากของ ScreenShot Task | โปรแกรมจับภาพหน้าจอ


Simple Timer (ฟรี) - จับเวลาง่ายและง่าย | จับเวลาง่าย


เมนูโปร่งใส (ฟรี) - มาสนุกกับเมนูโปร่งใส! | เปลี่ยนสีของเมนูบริบท


เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน


World Time (ฟรี) - ตรวจสอบเวลาโลกได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์เวลาทั่วโลก


ที่ปัดน้ำฝน (ฟรี) - ลบข้อมูลที่กู้คืนได้จากดิสก์ไดรฟ์ของคุณ | moo0 ป้องกันการกู้คืน


ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน


File Monitor (ฟรี) - ตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย | ตรวจสอบไฟล์


ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง (ฟรี) - ลบไฟล์ส่วนตัวอย่างถาวร | เครื่องทำลายไฟล์


Hash Code (ฟรี) - คำนวณ / ตรวจสอบรหัสแฮช | เครื่องอ่านรหัสแฮช


TimeStamp (ฟรี) - แก้ไขการประทับเวลาไฟล์ | ซอฟต์แวร์ประทับเวลาฟรี


Color Picker (ฟรี) - เลือกสีจากหน้าจอ | เลือกสี


Font Viewer (ฟรี) - ค้นหาแบบอักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว | โปรแกรมดูอักษร


Image Colors (ฟรี) - แปลงภาพเป็นโทนสีต่างๆ | สีของภาพ


แปลงภาพ (ฟรี) - แปลงรูปแบบไฟล์ภาพ | png ถึง ico


Image Sharpener (ฟรี) - ไฟล์ภาพคมชัด / เบลอได้อย่างง่ายดาย | ภาพเหลา


ปรับขนาดภาพ (ฟรี) - แปลงขนาดรูปภาพ | ตัวปรับขนาดรูปภาพ


Image Thumbnailer (ฟรี) - สร้างรูปขนาดย่อของรูปภาพในรูปแบบ HTML | ภาพขนาดย่อ


โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ


โปรแกรมดูรูปภาพ SP (อิสระที่จะลอง) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น


Connection Watcher (ฟรี) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ | ตรวจสอบเครือข่าย


RightClicker (ฟรี) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณ | moo0 rightclicker pro


RightClicker Pro (อิสระที่จะลอง) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณอย่างเข้มข้น


System Closer (ฟรี) - ระงับ / ไฮเบอร์เนต XP ได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์ Hibernate xp


การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ


XP Desktop Heap (ฟรี) - ให้ XP มี Windows มากกว่านี้ | แก้ปัญหาขนาดฮีปเดสก์ท็อปใน Windows XP


ตัวแปลงวิดีโอ (ฟรี) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+รูปแบบส่วนใหญ่) | moo0 ตัวแปลงวิดีโอ


เครื่องตัดวิดีโอ (ฟรี) - เครื่องตัดวิดีโอ "Lossless" ที่เร็วที่สุด | เครื่องตัดวิดีโอ


Video Info (ฟรี) - ค้นหาข้อมูลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย! | ข้อมูลวิดีโอ


ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ


วิดีโอเป็น Mp3 (ฟรี) - แยกและบันทึกเฉพาะเสียง / เพลงจากวิดีโอ | วิดีโอเป็นเสียง


FFmpeg (ฟรี) - FFmpeg สำหรับ Windows ตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม | ffmpeg windows สร้าง


IP ของคุณคืออะไร - ตรวจสอบ IP / ชื่อโฮสต์ / ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณ


เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? - ค้นหาที่อยู่ IP ของเขา / เธอ


Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) - ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน | ค้นหาข้อมูล Whois


HTML Compressor - ลดรหัส HTML ของคุณ | html minimizer


Javascript Compressor - ลดขนาดจาวาสคริปต์ของคุณ | javascript minimizer, ลดขนาด javascript, ลดขนาด javascript, เพิ่มขนาด javascript, ทำให้ javascript เล็ก


คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) - ลดขนาดโค้ด CSS (สไตล์ชีท) ของคุณ | css minimizer

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川