โปรแกรมดูรูปภาพ (ประวัติการอัพเดท)
  << กลับไปที่หน้าโปรแกรม
2019/07/09
รุ่น:1.83
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported 4K and 8K monitors for high-resolution draw functionality.
 - Added "Open..." menu.
 - Improved its interface to be more user-friendly.
 - Changed the default skin to "White" to match the Windows 10 theme better.
 - Many improvement on installer, in order to reduce many problems caused by recent "Windows SmartScreen".
 - Fully supported Russian language.

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (2019/05/27):
 - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.

Update (2019/05/26):
 - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2019/05/27
รุ่น:1.82
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.
 
2019/05/26
รุ่น:1.81
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2013/08/20
รุ่น:1.80
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/16
รุ่น:1.79
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Hungarian Language support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/12
รุ่น:1.78
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Greek Language support.

กรีก รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/04
รุ่น:1.77
การเปลี่ยนแปลง:  - Revised Polish Language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.

ขัด (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/29
รุ่น:1.76
การเปลี่ยนแปลง:  - Improved the mouse sensitivity when starting to drag the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Polish Language support.

ขัด รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/07
รุ่น:1.75
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported Windows 8.
 - Added Arabic Language support.
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 ImageViewer" to "Moo0 Image Viewer".

ภาษาอาหรับ รองรับภาษาได้โดย Majed Alotaibi ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2012/12/09
รุ่น:1.74
การเปลี่ยนแปลง:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/10/14
รุ่น:1.73
การเปลี่ยนแปลง:  - Added French (Revision) language support.

ฝรั่งเศส (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2011/09/07
รุ่น:1.72
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Indonesian language support.

ชาวอินโดนีเซีย รองรับภาษาได้โดย Nidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) ที่ Jaring Hikmah ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2011/08/12
รุ่น:1.71
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/22
รุ่น:1.70
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/09/21
รุ่น:1.69
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Ukrainian language support.

ยูเครน รองรับภาษาได้โดย askold.uaix ที่ тумблер пиарофага ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/08/19
รุ่น:1.68
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug on viewing Vista/7 256 PNG compressed icons.

 
2010/07/23
รุ่น:1.67
การเปลี่ยนแปลง:  - Some bug fixes on resource management mechanism of the GUI components.
 - Added Dutch language support.
 - Added Greek support to the installer.
 - Added Hungarian (partial) support to the installer.

ดัตช์ รองรับภาษาได้โดย Hans Postema ขอบคุณมากจริงๆ !!

Hungarian (Installer) (Partial) รองรับภาษาได้โดย Robert L. ที่ Robert L. Productions ขอบคุณมากจริงๆ !!

กรีก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Panagiotis Fotoglou ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/02/23
รุ่น:1.66
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Turkish support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย chengent ขอบคุณมากจริงๆ !!

ดัตช์ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Geert Delmeiren (Belgium) ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/12/11
รุ่น:1.65
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Windows 7 support.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

ภาษาอาหรับ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย alyzeedus_dwadeh ที่ http://www.wata.cc ขอบคุณมากจริงๆ !!

จีน (ดั้งเดิม) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

ฝรั่งเศส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/10/20
รุ่น:1.64
การเปลี่ยนแปลง:  - Added French Language Support.

ฝรั่งเศส รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/10/10
รุ่น:1.63
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Italian Language Support.
 - You can now adjust Window's transparency.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

อิตาลี รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

เบลารุส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/09/25
รุ่น:1.62
การเปลี่ยนแปลง:  - Added German Language Support.

เยอรมัน รองรับภาษาได้โดย Karl Winzig ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/09/17
รุ่น:1.61
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Bug fix on reading BI_BITFIELDS style of Bitmap format, which is usually generated only by some specific types of hardware machines.

เบลารุส รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/16
รุ่น:1.60
การเปลี่ยนแปลง:  - Reduced memory usage.
 - Reduced GDI object usage.
 - It works faster.
 - Removed restriction against Windows 7.
 
2009/03/21
รุ่น:1.59
การเปลี่ยนแปลง:  - Organized context menu.
 - It now remembers last used fit mode.
 - Now, you can choose default fit mode from "View -> Default Fit Mode".
 
2009/03/17
รุ่น:1.58
การเปลี่ยนแปลง:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Reduced Border Size.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 - Fix a bug in border sizing behavior.
 
2009/02/28
รุ่น:1.57
การเปลี่ยนแปลง:  - Brought back "Fit Window to Image" button.
 - You can now delete the current image file by "Delete" key.
 - Fixed a bug on last used folder memorization.
 
2009/02/09
รุ่น:1.56
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug related to GIF animation.
 
2009/01/28
รุ่น:1.55
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Spanish Language Support

สเปน รองรับภาษาได้โดย Álvaro Méndez ที่ Charcutero y Yo ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/01/20 (Major Update)
รุ่น:1.54
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Various Useful Filters
 - You can now easily Save and Load your Own Filter Set
 - Added Print Functionalities
 - Added Clipboard Related Functionalities
 - Unified "Fit Image to Window" and "Fit Window to Image"
 - Smarter Behavior
 - Fixed Multiple Bugs
 - Added Korean Language Support
 
2008/11/14
รุ่น:1.53
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Slide Show Feature
 - Supported GIF Animation
 - Reduced Memory Usage
 - Reduced GDI Resource Usage
 - Fixed Multiple Bugs
 - Supported Windows Server 2003
 - Supported Windows Vista
 
2008/09/15
รุ่น:1.52
การเปลี่ยนแปลง:Fixed a bug on installer that caused problems when installing to unsupported operating systems.
 
2008/09/05
รุ่น:1.51
การเปลี่ยนแปลง:Fixed a bug on the installer. Fixed a bug on incorrect display of very small images. Also, many behaviours are improved to let you view images even more comfortably.

  << กลับไปที่หน้าโปรแกรม
2019/07/09
รุ่น:1.83
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported 4K and 8K monitors for high-resolution draw functionality.
 - Added "Open..." menu.
 - Improved its interface to be more user-friendly.
 - Changed the default skin to "White" to match the Windows 10 theme better.
 - Many improvements on installer, in order to reduce many problems caused by the recent "Windows SmartScreen".
 - Fully supported Russian language.

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (2019/05/27):
 - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.

Update (2019/05/26):
 - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2019/05/27
รุ่น:1.82
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the previous version, in which the file dialog was crashing when changing the extension type.
 
2019/05/26
รุ่น:1.81
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Started to include the 64-bit version of the program inside the same installer.
 - Some bug fixes on Png image read and write.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2013/08/20
รุ่น:1.80
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/16
รุ่น:1.79
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Hungarian Language support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/12
รุ่น:1.78
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Greek Language support.

กรีก รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/04
รุ่น:1.77
การเปลี่ยนแปลง:  - Revised Polish Language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.

ขัด (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/29
รุ่น:1.76
การเปลี่ยนแปลง:  - Improved the mouse sensitivity when starting to drag the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Polish Language support.

ขัด รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/07
รุ่น:1.75
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported Windows 8.
 - Added Arabic Language support.
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 ImageViewer SP" to "Moo0 Image Viewer SP".

ภาษาอาหรับ รองรับภาษาได้โดย Majed Alotaibi ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2012/12/09
รุ่น:1.74
การเปลี่ยนแปลง:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/10/14
รุ่น:1.73
การเปลี่ยนแปลง:  - Added French (Revision) language support.

ฝรั่งเศส (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2011/09/07
รุ่น:1.72
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Indonesian language support.

ชาวอินโดนีเซีย รองรับภาษาได้โดย Nidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) ที่ Jaring Hikmah ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2011/08/12
รุ่น:1.71
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/22
รุ่น:1.70
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/09/21
รุ่น:1.69
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Ukrainian language support.

ยูเครน รองรับภาษาได้โดย askold.uaix ที่ тумблер пиарофага ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/08/19
รุ่น:1.68
การเปลี่ยนแปลง:  - Fix a bug on viewing Vista/7 256 PNG compressed icons.

 
2010/07/23
รุ่น:1.67
การเปลี่ยนแปลง:  - Some bug fixes on resource management mechanism of the GUI components.
 - Added Dutch language support.
 - Added Greek support to the installer.
 - Added Hungarian (partial) support to the installer.

ดัตช์ รองรับภาษาได้โดย Hans Postema ขอบคุณมากจริงๆ !!

Hungarian (Installer) (Partial) รองรับภาษาได้โดย Robert L. ที่ Robert L. Productions ขอบคุณมากจริงๆ !!

กรีก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Panagiotis Fotoglou ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/02/23
รุ่น:1.66
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Turkish support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย chengent ขอบคุณมากจริงๆ !!

ดัตช์ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Geert Delmeiren (Belgium) ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/12/11
รุ่น:1.65
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Windows 7 support.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

ภาษาอาหรับ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย alyzeedus_dwadeh ที่ http://www.wata.cc ขอบคุณมากจริงๆ !!

จีน (ดั้งเดิม) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

ฝรั่งเศส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/10/20
รุ่น:1.64
การเปลี่ยนแปลง:  - Added French Language Support.

ฝรั่งเศส รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/10/10
รุ่น:1.63
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Italian Language Support.
 - You can now adjust Window's transparency.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

อิตาลี รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

เบลารุส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/09/25
รุ่น:1.62
การเปลี่ยนแปลง:  - Added German Language Support.

เยอรมัน รองรับภาษาได้โดย Karl Winzig ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/09/17
รุ่น:1.61
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Bug fix on reading BI_BITFIELDS style of Bitmap format, which is usually generated only by some specific types of hardware machines.

เบลารุส รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/08/16
รุ่น:1.60
การเปลี่ยนแปลง:  - Reduced memory usage.
 - Reduced GDI object usage.
 - It works faster.
 - Removed restriction against Windows 7.
 - Fixed a bug in which version dialog window was still showing "(30 days free trial)" even after registration.
 
2009/03/21
รุ่น:1.59
การเปลี่ยนแปลง:  - Organized context menu.
 - It now remembers last used fit mode.
 - Now, you can choose default fit mode from "View -> Default Fit Mode".
 
2009/03/17
รุ่น:1.58
การเปลี่ยนแปลง:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Reduced Border Size.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 - Fix a bug in border sizing behavior.
 
2009/02/28
รุ่น:1.57
การเปลี่ยนแปลง:  - Brought back "Fit Window to Image" button.
 - You can now delete the current image file by "Delete" key.
 - Fixed a bug on last used folder memorization.
 - Increased trial period to 30 days.
 
2009/02/09
รุ่น:1.56
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed a bug related to GIF animation.
 
2009/01/28
รุ่น:1.55
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Spanish Language Support
 - Also, the trial Period has been revised to 20 days

สเปน รองรับภาษาได้โดย Álvaro Méndez ที่ Charcutero y Yo ขอบคุณมากจริงๆ !!

------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์สำหรับ Windows (ไม่ใช่ MooO)]:


รายการโปรแกรม Moo0

รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0

English): Image Viewer (Free) - A Simple and Flexible Image Viewer | image viewer, free image viewer, photo viewer free, lmage viewer, free photo viewer, photo viewer download, picture viewer, image viewer free, windows photo viewer download for windows 7, download image viewer

عربي): عارض الصور (مجاني) - عارض الصور بسيط ومرن | عارض الصور, عارض الصور مجانا, عارض الصور مجانا, عارض الصور, عارض الصور مجانا, عارض الصور تحميل, عارض الصور, عارض الصور مجانا, ويندوز عارض الصور تحميل ويندوز 7, تحميل عارض الصور

Беларускі): прагляд малюнкаў (Бясплатна) - Просты і гнуткі сродак прагляду малюнкаў | прагляд малюнкаў, бясплатная праграма прагляд малюнкаў, прагляд фота бясплатна, lmage глядач, фота глядач, фота спампаваць глядач, прыкладанне для прагляду малюнкаў, прагляд малюнкаў бясплатна, акно прагляду фота спампаваць Windows 7, прагляд загрузка малюнкаў

Dansk): Billedfremviser (Gratis) - En simpel og fleksibel billedfremviser | billedfremviser, gratis billedfremviser, billedfremviser gratis, billedfremviser, gratis billedfremviser, billedfremviser download, billedfremviser, billedfremviser gratis, vinduer billedfremviser download til Windows 7, download billedfremviser

Deutsch): Bildbetrachter (Kostenlos) - Einfacher und vielseitiger Bildbetrachter | Bildbetrachter, kostenlose Bildbetrachter, Fotobetrachter kostenlos, Bildbetrachter, kostenlose Fotobetrachter, Fotobetrachter Download, Bildbetrachter, Bildbetrachter kostenlos, Windows Fotobetrachter Download für Windows 7, Download Bildbetrachter

Español): Visor de imágenes (Gratis) - Un visor de imágenes simple y flexible | visor de imágenes, visor de imágenes gratuito, visor de fotos gratuito, visor de imágenes, visor de fotografías gratuito, descarga de visores de fotos, visor de imágenes, visor de imágenes gratuito, descarga de visor de fotos de windows para windows 7, descarga de visor de imágenes

Français): Visionneuse d'Image (Libre) - Une visionneuse d'images simple et flexible | visionneuse d'images, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images télécharger, visionneuse d'image, visionneuse d'images gratuite, visionneuse d'images Windows télécharger pour windows 7, télécharger visionneuse d'image meilleure visionneuse d'image

Ελληνικά): Προβολή εικόνων (Δωρεάν) - Ένα απλό και ευέλικτο πρόγραμμα προβολής εικόνων | το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών

Bahasa Indonesia): PenampilCitra (Gratis) - Penampil Gambar Sederhana dan Fleksibel | penampil gambar, penampil gambar gratis, penampil foto gratis, penampil lmage, penampil foto gratis, unduh penampil foto, penampil gambar, penampil gambar gratis, unduh penampil foto windows untuk windows 7, unduh penampil gambar

Italiano): Visualizzatore di immagini (Gratuito) - Semplice e Versatile Visualizzatore di Immagini | visualizzatore di immagini, visualizzatore di immagini gratuito, visualizzatore di foto gratuito, visualizzatore di immagini, visualizzatore di foto gratuito, visualizzatore di foto download, visualizzatore di immagini, visualizzatore di immagini gratuito, visualizzatore di foto di windows download per windows 7, download di visualizzatore di immagini

简体中文): 画像浏览器 (免费) - 一款简单又灵活的图片浏览器 | 图片浏览器, 免费的图像浏览器, 免费的照片浏览器, 图像浏览器, 免费的照片浏览器, 照片浏览器下载, 图片浏览器, 免费的图像浏览器, Windows 7的照片浏览器下载, 下载图像浏览器

日本語): 画像ビューア (フリーソフト) - シンプルで柔軟な画像ビューワー | 画像 表示 ソフト, 画像閲覧ソフト, 画像表示 ソフト, 漫画表示 ソフト, 画像閲覧 ソフト, 漫画 表示 ソフト, 写真 表示 フリー, 画像 表示 ソフト, フリーソフト 画像表示, 漫画表示 フリーソフト

한국어): 이미지 뷰어 (프리웨어) - 날렵하고 유연한 다기능 뷰어 | 이미지뷰어, 이미지 뷰어, 영상 뷰어, 무료 영상 뷰어, 사진 뷰어 무료, 영상 뷰어, 무료 사진 뷰어, 사진 뷰어 다운로드, 사진 뷰어, 영상 뷰어 무료

Nederlands): Image Viewer (Gratis) - Om eenvoudig en flexibel afbeeldingen weer te geven. | image viewer, free image viewer, foto viewer gratis, lmage viewer, gratis foto viewer, foto viewer download, foto viewer, image viewer gratis, windows photo viewer download voor windows 7, download image viewer

Polski): Przeglądarka zdjęć (Bezpłatny) - Prosta i elastyczna przeglądarka obrazów | przeglądarka zdjęć, darmowa przeglądarka zdjęć, przeglądarka zdjęć za darmo, przeglądarka lmage, bezpłatna przeglądarka zdjęć, pobieranie przeglądarek zdjęć, przeglądarka zdjęć, przeglądarka zdjęć za darmo, przeglądarka zdjęć systemu Windows 7 dla Windows 7, przeglądarka zdjęć

Português): Visualizador de imagens (Grátis) - Um visualizador de imagens simples e flexível | visualizador de imagens, visualizador de imagens gratuito, visualizador de fotos grátis, visualizador de imagens, visualizador de fotos gratuito, visualizador de fotos download, visualizador de imagens, visualizador de imagens grátis, visualizador de fotos do windows download para windows 7, download visualizador de imagens

Русский): Просмотрщик изображений (Бесплатно) - Просмотр изображений фото | просмотрщик изображений, бесплатный просмотрщик изображений, просмотрщик фотографий бесплатно, просмотрщик изображений, бесплатный просмотрщик фотографий, просмотрщик фотографий, просмотрщик изображений, бесплатный просмотрщик изображений, просмотрщик фотографий для Windows 7, загрузка изображений

Svenska): Bildvisare (Gratis) - En enkel och flexibl bildvisare | bildvisare, gratis bildvisare, bildvisare gratis, bildvisare, gratis bildvisare, fotovisare nedladdning, bildvisare, bildvisare gratis, windows fotovisare nedladdning för Windows 7, ladda ner bildvisare

ภาษาไทย): โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ

Türkçe): Resim görüntüleyici (Ücretsiz) - Basit ve Esnek Bir Görüntüleyici | resim görüntüleyici, ücretsiz resim görüntüleyici, ücretsiz resim görüntüleyici, ücretsiz lmage görüntüleyici, ücretsiz fotoğraf görüntüleyici, fotoğraf görüntüleyici indir, resim görüntüleyici, ücretsiz görüntü görüntüleyici, ücretsiz windows görüntüleyici indir, windows 7 için indir

Українська): Переглядач зображень (Безкоштовно) - Простий і гнучкий перегляд зобажень | переглядач зображень, безкоштовний переглядач зображень, безкоштовний переглядач зображень, переглядач lmage, безкоштовний переглядач зображень, переглядач зображень, переглядач зображень, безкоштовний переглядач зображень, завантаження зображень для Windows для Windows 7, завантаження зображень для перегляду зображень

Việt Nam): Xem ảnh (Miễn phí) - Trình xem ảnh đơn giản và linh hoạt | Trình xem ảnh, trình xem ảnh miễn phí, trình xem ảnh miễn phí, trình xem lmage, trình xem ảnh miễn phí, trình xem ảnh tải về, trình xem ảnh, trình xem ảnh miễn phí, trình xem ảnh windows tải về cho windows 7, tải trình xem ảnh

แปลง Mp3 (ฟรี) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 รูปแบบ) | แปลงเสียง


สารปรับปรุง MP3 (ฟรี) - ปรับปรุงเสียงของ MP3 ให้ดียิ่งขึ้น | ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์เสียง


Audio Player (ฟรี) - เครื่องเล่นเสียงง่าย ๆ | เครื่องเล่นเสียง


Mp3 Info Editor (ฟรี) - แก้ไขข้อมูลไฟล์ Mp3 | เครื่องมือแก้ไขข้อมูล mp3


บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง


แว่นขยายหน้าจอ (ฟรี) - ขยายหน้าจอตามต้องการ | ขยายซอฟต์แวร์


Multi-Desktop (ฟรี) - สภาพแวดล้อม Multi-Desktop ที่เรียบง่าย | multidesktop, moo0 หลายเดสก์ท็อป, หลายเดสก์ท็อป, windows หลาย desktop 7, moo0 multidesktop, ผู้จัดการ multidesktop, mooo multidesktop, หลายเดสก์ท็อป windows 7, windows 7 เดสก์ท็อปหลายซอฟต์แวร์เดสก์ทอปหลาย, เดสก์ทอป moo ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลายตัวจัดการเดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลาย windows 7 ดาวน์โหลดฟรี moo เดสก์ท็อปหลาย mac หลายเดสก์ทอป windows 8 เดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลายออนไลน์ฟรีเดสก์ท็อปเสมือน windows 7 windows multidesk 7 เดสก์ท็อป windows 8 หลาย windows 8 หลาย เดสก์ท็อป


Screenshot (ฟรี) - ลดความยุ่งยากของ ScreenShot Task | โปรแกรมจับภาพหน้าจอ


Simple Timer (ฟรี) - จับเวลาง่ายและง่าย | จับเวลาง่าย


เมนูโปร่งใส (ฟรี) - มาสนุกกับเมนูโปร่งใส! | เปลี่ยนสีของเมนูบริบท


เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน


World Time (ฟรี) - ตรวจสอบเวลาโลกได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์เวลาทั่วโลก


ที่ปัดน้ำฝน (ฟรี) - ลบข้อมูลที่กู้คืนได้จากดิสก์ไดรฟ์ของคุณ | moo0 ป้องกันการกู้คืน


ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน


File Monitor (ฟรี) - ตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย | ตรวจสอบไฟล์


ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง (ฟรี) - ลบไฟล์ส่วนตัวอย่างถาวร | เครื่องทำลายไฟล์


Hash Code (ฟรี) - คำนวณ / ตรวจสอบรหัสแฮช | เครื่องอ่านรหัสแฮช


TimeStamp (ฟรี) - แก้ไขการประทับเวลาไฟล์ | ซอฟต์แวร์ประทับเวลาฟรี


Color Picker (ฟรี) - เลือกสีจากหน้าจอ | เลือกสี


Font Viewer (ฟรี) - ค้นหาแบบอักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว | โปรแกรมดูอักษร


Image Colors (ฟรี) - แปลงภาพเป็นโทนสีต่างๆ | สีของภาพ


แปลงภาพ (ฟรี) - แปลงรูปแบบไฟล์ภาพ | png ถึง ico


Image Sharpener (ฟรี) - ไฟล์ภาพคมชัด / เบลอได้อย่างง่ายดาย | ภาพเหลา


ปรับขนาดภาพ (ฟรี) - แปลงขนาดรูปภาพ | ตัวปรับขนาดรูปภาพ


Image Thumbnailer (ฟรี) - สร้างรูปขนาดย่อของรูปภาพในรูปแบบ HTML | ภาพขนาดย่อ


โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ


โปรแกรมดูรูปภาพ SP (อิสระที่จะลอง) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น


Connection Watcher (ฟรี) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ | ตรวจสอบเครือข่าย


RightClicker (ฟรี) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณ | moo0 rightclicker pro


RightClicker Pro (อิสระที่จะลอง) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณอย่างเข้มข้น


System Closer (ฟรี) - ระงับ / ไฮเบอร์เนต XP ได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์ Hibernate xp


การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ


XP Desktop Heap (ฟรี) - ให้ XP มี Windows มากกว่านี้ | แก้ปัญหาขนาดฮีปเดสก์ท็อปใน Windows XP


ตัวแปลงวิดีโอ (ฟรี) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+รูปแบบส่วนใหญ่) | moo0 ตัวแปลงวิดีโอ


เครื่องตัดวิดีโอ (ฟรี) - เครื่องตัดวิดีโอ "Lossless" ที่เร็วที่สุด | เครื่องตัดวิดีโอ


Video Info (ฟรี) - ค้นหาข้อมูลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย! | ข้อมูลวิดีโอ


ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ


วิดีโอเป็น Mp3 (ฟรี) - แยกและบันทึกเฉพาะเสียง / เพลงจากวิดีโอ | วิดีโอเป็นเสียง


FFmpeg (ฟรี) - FFmpeg สำหรับ Windows ตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม | ffmpeg windows สร้าง


IP ของคุณคืออะไร - ตรวจสอบ IP / ชื่อโฮสต์ / ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณ


เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? - ค้นหาที่อยู่ IP ของเขา / เธอ


Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) - ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน | ค้นหาข้อมูล Whois


HTML Compressor - ลดรหัส HTML ของคุณ | html minimizer


Javascript Compressor - ลดขนาดจาวาสคริปต์ของคุณ | javascript minimizer, ลดขนาด javascript, ลดขนาด javascript, เพิ่มขนาด javascript, ทำให้ javascript เล็ก


คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) - ลดขนาดโค้ด CSS (สไตล์ชีท) ของคุณ | css minimizer

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川