ทำความสะอาดดิสก์ (ประวัติการอัพเดท)
  << กลับไปที่หน้าโปรแกรม
2019/07/15
รุ่น:1.25
การเปลี่ยนแปลง:  - Supported the high-resolution drawing of its GUI on 4K and 8K monitors.
 - Many improvements on installer, in order to reduce many problems caused by the recent "Windows SmartScreen".
 - Some fixes on the translated texts.

Update (2019/05/24):
 - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Some bug fixes on Windows 8.1 and 10.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 - Supported 23 additional languages for the software, which are the followings.

 Arabic
 Indonesian
 Brazilian Portuguese
 Bulgarian
 Chinese (Traditional)
 Czech
 Serbian (Cyrillic)
 Danish
 Spanish
 Finnish
 Dutch
 Hebrew
 Hindi
 Norwegian
 Persian
 Portuguese
 Romanian
 Slovak
 Thai
 Turkish
 Slovenian
 Ukrainian
 Vietnamese

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2019/05/24
รุ่น:1.24
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported Windows 8.1 and 10, finally.
 - Some bug fixes on Windows 8.1 and 10.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 - Supported 23 additional languages for the software, which are the followings.

 Arabic
 Indonesian
 Brazilian Portuguese
 Bulgarian
 Chinese (Traditional)
 Czech
 Serbian (Cyrillic)
 Danish
 Spanish
 Finnish
 Dutch
 Hebrew
 Hindi
 Norwegian
 Persian
 Portuguese
 Romanian
 Slovak
 Thai
 Turkish
 Slovenian
 Ukrainian
 Vietnamese

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/08/18
รุ่น:1.22
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/19
รุ่น:1.21
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Hungarian language support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/01
รุ่น:1.20
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Greek language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.

กรีก รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/17
รุ่น:1.19
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Estonian Language support.
 - Added support for 1 more language (partial).

Estonian รองรับภาษาได้โดย Toivo Purge ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (04/08):  - Officially supported Windows 8.
 - Added Croatian support.
 - Added Swedish support.
 - Added support for 3 more languages (partial).
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 DiskCleaner" to "Moo0 Disk Cleaner".

Croatian รองรับภาษาได้โดย Alen Bajo ขอบคุณมากจริงๆ !!

สวีเดน รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/04/05
รุ่น:1.18
การเปลี่ยนแปลง:  - Officially supported Windows 8.
 - Added Croatian support.
 - Added Swedish support.
 - Added support for 3 more languages (partial).
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 DiskCleaner" to "Moo0 Disk Cleaner".

Croatian รองรับภาษาได้โดย Alen Bajo ขอบคุณมากจริงๆ !!

สวีเดน รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2012/12/09
รุ่น:1.17
การเปลี่ยนแปลง:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/08/12
รุ่น:1.16
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/10
รุ่น:1.15
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/11/28
รุ่น:1.14
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian (Revision) translation support.
 - Added Russian (Revision) translation support.

เบลารุส (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/10/28
รุ่น:1.12
การเปลี่ยนแปลง:  - It now shows "Collecting Information..." text box in the middle of the list box, while it searches cleanable data on the initial start up.

 
2010/10/04
รุ่น:1.11
การเปลี่ยนแปลง:  - It can now clean Google Chrome browser data also.
 - Added more deletion targets under the entry "Windows (Search)", which are the registries "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\[5001,5603,5604 and 5647]".
 - If you want us to add more deletion targets, please simply tell us the locations. We'll see what we can do.
 - Added French language support.
 - Added support for 5 more languages (partial).

ฝรั่งเศส รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/07/26
รุ่น:1.10
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Venetian support.
 - Fixed a bug in which some menus were drawn blank.
 - Fixed some wrong placement of texts.

ชาวเมืองเวนิส รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/07/14
รุ่น:1.09
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the version 1.08.
 - Fixed some bugs on the installer.
 - Added Hungarian (Installer) (Partial) support.

Hungarian (Installer) (Partial) รองรับภาษาได้โดย Robert L. ที่ Robert L. Productions ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/07/11
รุ่น:1.08
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fix on the version 1.07.
 - Fixed a bug on the installer.
 - Fixed some GUI components resource management mechanism.
 
2010/07/07
รุ่น:1.07
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Polish (Revision) support.
 - Some minor bug fixes.

ขัด (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Gora Zbigniew ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/05/21
รุ่น:1.06
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Italian (Revision) language support.
 - Quick bug fixes to the Version 1.05.

อิตาลี (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/05/19
รุ่น:1.05
การเปลี่ยนแปลง:  - Revised the whole skin set. It now has 90 different skins (increased from 15) in total.

 - Created and started distributing the Portable version of the program.

 - You can now add your own custom deletion targets.
 - It can now clean "HotFix Uninstallers" also.
 - Fixed a bug in which the wrong deletion size was sometimes reported when emptying trash bins at the same time.

 - The list box now remembers the column field widths.
 - Increased the default list box row height.
 - The list box cell height and the font size are now configurable from "View" menu.
 - Added new menu "Use alternate row backgound color".
 - Added new menu "Select All" and "Deselect All".
 - Added right-click menu to each item on the list box.
 - You can now easily check the targets before the deletion, by clicking the titles of the items on the list box.
 - Removed some of the deletion targets which were a little more risky for some users.
 - Reduced the flickering when redrawing the list box.

 - You can now adjust the transparency of the window.
 - Increased the size of the "Clean Now!" button.
 - Improved the button reactions.
 - Improved the resource management mechanism of the window components.

 - Improved the Installer.
 - Added Greek support to the installer.

 - Added 13 other partially translated languages.

กรีก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Panagiotis Fotoglou ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2010/02/23
รุ่น:1.04
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Polish support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

ขัด รองรับภาษาได้โดย Gora Zbigniew ขอบคุณมากจริงๆ !!

ภาษาจีน (ประยุกต์) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย chengent ขอบคุณมากจริงๆ !!

ดัตช์ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Geert Delmeiren (Belgium) ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/12/11
รุ่น:1.03
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Windows 7 support.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

ภาษาอาหรับ (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย alyzeedus_dwadeh ที่ http://www.wata.cc ขอบคุณมากจริงๆ !!

จีน (ดั้งเดิม) (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!

ฝรั่งเศส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/10/10
รุ่น:1.02
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Italian Language Support.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

อิตาลี รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

เบลารุส (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

อิตาลี (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/09/27
รุ่น:1.01
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Bug fix on the interface behavior.
 - Revision in Entry Texts.
 - Improved Installer.
 - Added Danish support to the installer.
 - Added German support to the installer.

เบลารุส รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!

เดนมาร์ก (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog ขอบคุณมากจริงๆ !!

เยอรมัน (การติดตั้ง) รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2009/07/15
รุ่น:1.00
การเปลี่ยนแปลง:  - Moo0 DiskCleaner 1.00 has been released.
------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์สำหรับ Windows (ไม่ใช่ MooO)]:


รายการโปรแกรม Moo0

รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0

English): Disk Cleaner (Free) - Clean Unwanted Files from HDD | disk cleaner, diskcleaner, cleaner free, ccleaner, cleaner download, file cleaner, clean disk, free cleaner, cleaner free download, moo0 disk cleaner

عربي): منظف القرص (مجاني) - تنظيف القرص الصلب من الملفات الغير مرغوب فيها | منظف القرص, منظف القرص, القرص نظيفة, على الانترنت القرص الأنظف, برنامج تنظيف القرص, منظف القرص, منظف القرص, منظف الأنظف, المحمولة, الحرة ملف الأنظف

Беларускі): ачышчальнік дыска (Бясплатна) - Выдаліце непатрэбныя файлы з цвёрдай кружэлкі | дыск чысцей, DiskCleaner, прыбіральнік бясплатна, CCleaner, прыбіральнік спампаваць, прыбіральнік файл, чысты дыск, свабодны ачышчальнік, ачышчальнік спампаваць бясплатна, Moo0 дыск ачышчальнік

Dansk): Disk Cleaner (Gratis) - Fjern uønskede filer fra din harddisk | disk cleaner, disk cleaner, renere gratis, ccleaner, renere download, fil renere, ren disk, fri renere, renere gratis download, moo0 disk rengøringsmiddel

Deutsch): Festplattensäuberer (Kostenlos) - Festplatte säubern | festplatte säubern, festplatten cleaner, cleaner kostenlos, disk cleaner, festplatte reinigen, moo disk cleaner, hdd cleaner, moo0 disk cleaner, cleaner kostenlos deutsch, cleaner deutsch kostenlos

Español): Limpiador de discos (Gratis) - Limpiar archivos no deseados de HDD | limpiador de discos, limpiador de discos, limpiador gratis, ccleaner, limpiador descarga, limpiador de archivos, limpia disco, limpiador gratuito, limpiador libre moo0, limpiador de discos

Français): Néttoyeur de Disque (Libre) - Nettoyer les fichiers inutiles du disque dur | nettoyeur de disque, nettoyeur de disque, nettoyeur gratuit, nettoyeur de disque, nettoyeur de fichiers, nettoyeur de disque, nettoyeur libre, nettoyeur de disque, nettoyeur de disque, nettoyeur de disque

Ελληνικά): Εκκαθάριση δίσκου (Δωρεάν) - Εκκαθάριση ανεπιθύμητων αρχείων από το σκληρό δίσκο | καθαρότερο δίσκο, καθαριστής δίσκου, καθαρότερος δίσκος, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο, δωρεάν καθαρότερο, καθαρότερο δωρεάν download, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο

Bahasa Indonesia): Pembersih Disk (Gratis) - Bersihkan File yang Tidak Diinginkan dari HDD | pembersih disk, pembersih disk, pembersih gratis, pembersih pembersih, unduhan pembersih, pembersih file, pembersih disk, pembersih gratis, pembersih download gratis, pembersih disk moo0

Italiano): Disk Cleaner (Gratuito) - Cancella i File Non Desiderati da HDD | pulitore disco, pulitore disco, pulitore gratuito, pulitore automatico, pulitore download, pulitore file, pulitore disco, pulitore gratuito, pulitore download gratuito, pulitore disco moo0

简体中文): 磁盘清理器 (免费) - 从硬盘中清理不需要的文件 | 磁盘清洁器, 磁盘清洁器, 免清洁器, 清洁器, 清洁器下载, 文件清洁器, 清洁磁盘, 免费清洁器, 清洁器免费下载, moo0磁盘清洁器

日本語): HDD掃除機 (フリーソフト) - 要らないファイルを掃除 | hdd 掃除, hdd クリーナー, ccleaner, moo0 hdd掃除機, hddクリーナー, ムーオ, mooo hdd掃除機, diskcleaner, hdd 削除, ハードディスク 掃除

한국어): 디스크 클리너 (프리웨어) - 불필요한 파일 삭제 | 디스크 클리너, 디스크 클리너, 디스크 클리너, 디스크 클리너 소프트웨어, 디스크 클리너, 디스크 클리너, 디스크 클리너, 디스크 클리너, 디스크 클리너, 클리너 무료

Nederlands): Schijf schoonmaker (Gratis) - Ruimt onnodige bestanden op van uw harde schijf | disk cleaner, diskcleaner, cleaner free, ccleaner, cleaner download, file cleaner, clean disk, gratis cleaner, cleaner gratis download, moo0 disk cleaner

Polski): Oczyszczacz dysku (Bezpłatny) - Wyczyść niechciane pliki z dysku twardego | czyszczenie dysku, czyszczenie dysku, czyszczenie za darmo, ccleaner, czystsze pobieranie, czyszczenie plików, czysty dysk, darmowy program czyszczący, czystsze pobieranie, czyszczenie dysku moo0

Português): Disk Cleaner (Grátis) - Limpar arquivos indesejados do HDD | limpador de disco, diskcleaner, limpador livre, ccleaner, limpador de download, limpador de arquivos, disco limpo, limpador livre, limpador de download gratuito, disco moo0 limpador

Русский): Очиститель диска (Бесплатно) - Удаление ненужных файлов с жесткого диска | очиститель диска, очиститель диска, очиститель бесплатно, очиститель, очиститель скачать, очиститель файлов, чистый диск, бесплатный очиститель, очиститель бесплатно скачать, moo0 очиститель дисков

Svenska): DiskRensare (Gratis) - Rensa oönskade filer från HDD | disk rengörare, disk cleaner, renare gratis, ccleaner, renare nedladdning, fil renare, ren disk, gratis renare, renare gratis nedladdning, moo0 disk rengörare

ภาษาไทย): ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน

Türkçe): Disk temizleyici (Ücretsiz) - İstenmeyen Dosyaları HDD'den Temizleme | disk temizleyici, diskcleaner, temizleyici ücretsiz, ccleaner, temizleyici indir, dosya temizleyici, temiz disk, ücretsiz temizleyici, temizleyici ücretsiz indir, moo0 disk temizleyici

Українська): очищувач диска (Безкоштовно) - Видаляє непотрібні файли з жорсткого диску. | дисковий очищувач, дисковий очищувач, очищувач безкоштовно, ccleaner, завантажувальний пристрій для очищення, файльний очищувач, чистий диск, безкоштовний очищувач, безкоштовний сканер очищення, очищення диска moo0

Việt Nam): Làm sạch đĩa (Miễn phí) - Làm sạch các tệp không mong muốn từ ổ cứng | dọn dẹp đĩa, dọn dẹp đĩa, dọn dẹp miễn phí, dọn dẹp, tải về sạch hơn, dọn dẹp tập tin, dọn dẹp đĩa, dọn dẹp miễn phí, dọn dẹp miễn phí, dọn dẹp đĩa moo0

แปลง Mp3 (ฟรี) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 รูปแบบ) | แปลงเสียง


สารปรับปรุง MP3 (ฟรี) - ปรับปรุงเสียงของ MP3 ให้ดียิ่งขึ้น | ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์เสียง


Audio Player (ฟรี) - เครื่องเล่นเสียงง่าย ๆ | เครื่องเล่นเสียง


Mp3 Info Editor (ฟรี) - แก้ไขข้อมูลไฟล์ Mp3 | เครื่องมือแก้ไขข้อมูล mp3


บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง


แว่นขยายหน้าจอ (ฟรี) - ขยายหน้าจอตามต้องการ | ขยายซอฟต์แวร์


Multi-Desktop (ฟรี) - สภาพแวดล้อม Multi-Desktop ที่เรียบง่าย | multidesktop, moo0 หลายเดสก์ท็อป, หลายเดสก์ท็อป, windows หลาย desktop 7, moo0 multidesktop, ผู้จัดการ multidesktop, mooo multidesktop, หลายเดสก์ท็อป windows 7, windows 7 เดสก์ท็อปหลายซอฟต์แวร์เดสก์ทอปหลาย, เดสก์ทอป moo ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลายตัวจัดการเดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลาย windows 7 ดาวน์โหลดฟรี moo เดสก์ท็อปหลาย mac หลายเดสก์ทอป windows 8 เดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลายออนไลน์ฟรีเดสก์ท็อปเสมือน windows 7 windows multidesk 7 เดสก์ท็อป windows 8 หลาย windows 8 หลาย เดสก์ท็อป


Screenshot (ฟรี) - ลดความยุ่งยากของ ScreenShot Task | โปรแกรมจับภาพหน้าจอ


Simple Timer (ฟรี) - จับเวลาง่ายและง่าย | จับเวลาง่าย


เมนูโปร่งใส (ฟรี) - มาสนุกกับเมนูโปร่งใส! | เปลี่ยนสีของเมนูบริบท


เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน


World Time (ฟรี) - ตรวจสอบเวลาโลกได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์เวลาทั่วโลก


ที่ปัดน้ำฝน (ฟรี) - ลบข้อมูลที่กู้คืนได้จากดิสก์ไดรฟ์ของคุณ | moo0 ป้องกันการกู้คืน


ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน


File Monitor (ฟรี) - ตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย | ตรวจสอบไฟล์


ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง (ฟรี) - ลบไฟล์ส่วนตัวอย่างถาวร | เครื่องทำลายไฟล์


Hash Code (ฟรี) - คำนวณ / ตรวจสอบรหัสแฮช | เครื่องอ่านรหัสแฮช


TimeStamp (ฟรี) - แก้ไขการประทับเวลาไฟล์ | ซอฟต์แวร์ประทับเวลาฟรี


Color Picker (ฟรี) - เลือกสีจากหน้าจอ | เลือกสี


Font Viewer (ฟรี) - ค้นหาแบบอักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว | โปรแกรมดูอักษร


Image Colors (ฟรี) - แปลงภาพเป็นโทนสีต่างๆ | สีของภาพ


แปลงภาพ (ฟรี) - แปลงรูปแบบไฟล์ภาพ | png ถึง ico


Image Sharpener (ฟรี) - ไฟล์ภาพคมชัด / เบลอได้อย่างง่ายดาย | ภาพเหลา


ปรับขนาดภาพ (ฟรี) - แปลงขนาดรูปภาพ | ตัวปรับขนาดรูปภาพ


Image Thumbnailer (ฟรี) - สร้างรูปขนาดย่อของรูปภาพในรูปแบบ HTML | ภาพขนาดย่อ


โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ


โปรแกรมดูรูปภาพ SP (อิสระที่จะลอง) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น


Connection Watcher (ฟรี) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ | ตรวจสอบเครือข่าย


RightClicker (ฟรี) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณ | moo0 rightclicker pro


RightClicker Pro (อิสระที่จะลอง) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณอย่างเข้มข้น


System Closer (ฟรี) - ระงับ / ไฮเบอร์เนต XP ได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์ Hibernate xp


การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ


XP Desktop Heap (ฟรี) - ให้ XP มี Windows มากกว่านี้ | แก้ปัญหาขนาดฮีปเดสก์ท็อปใน Windows XP


ตัวแปลงวิดีโอ (ฟรี) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+รูปแบบส่วนใหญ่) | moo0 ตัวแปลงวิดีโอ


เครื่องตัดวิดีโอ (ฟรี) - เครื่องตัดวิดีโอ "Lossless" ที่เร็วที่สุด | เครื่องตัดวิดีโอ


Video Info (ฟรี) - ค้นหาข้อมูลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย! | ข้อมูลวิดีโอ


ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ


วิดีโอเป็น Mp3 (ฟรี) - แยกและบันทึกเฉพาะเสียง / เพลงจากวิดีโอ | วิดีโอเป็นเสียง


FFmpeg (ฟรี) - FFmpeg สำหรับ Windows ตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม | ffmpeg windows สร้าง


IP ของคุณคืออะไร - ตรวจสอบ IP / ชื่อโฮสต์ / ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณ


เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? - ค้นหาที่อยู่ IP ของเขา / เธอ


Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) - ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน | ค้นหาข้อมูล Whois


HTML Compressor - ลดรหัส HTML ของคุณ | html minimizer


Javascript Compressor - ลดขนาดจาวาสคริปต์ของคุณ | javascript minimizer, ลดขนาด javascript, ลดขนาด javascript, เพิ่มขนาด javascript, ทำให้ javascript เล็ก


คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) - ลดขนาดโค้ด CSS (สไตล์ชีท) ของคุณ | css minimizer

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川