มีอะไรใหม่
2019/07/25
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2019/07/21
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2019/07/15
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (4K Monitor Support)
2019/07/09
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.83 - (Russian (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุง + 4K Monitor Support)
Russian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/07/08
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.28 - (Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Russian รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/07/07
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Greek (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/07/06
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Greek (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/07/05
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.34 - (Greek (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุงที่สำคัญ)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/07/04
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.27 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2019/07/03
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2019/07/02
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.29 - (Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Russian รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/07/01
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2019/06/30
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Russian รองรับภาษา)
Russian รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/06/29
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.49 - (การปรับปรุง)
2019/06/28
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (4K monitor support)
2019/06/27
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.38 - (การปรับปรุง)
2019/06/26
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (4K monitor support)
2019/06/25
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2019/06/24
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.26 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2019/06/23
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.28 - (การปรับปรุง)
2019/06/22
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (การปรับปรุง)
2019/06/22
Added Spanish language support to Moo0 installer.
It was made possible by TienShenLong·Peru. Thanks really a lot!!
2019/06/21
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + 4K monitor support)
2019/06/20
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.38 - (4K monitor support)
2019/06/19
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (4K monitor support)
2019/06/18
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.33 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + 4K monitor support)
2019/06/17
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (การปรับปรุง + 4K monitor support)
2019/06/16
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (4K monitor support)
2019/06/15
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.83 - (4K monitor support)
2019/06/14
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (4K monitor support)
Thai รองรับภาษาได้โดย Vattikorn Donsakul (Sumo) ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/06/13
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 4K monitor support)
2019/06/12
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.37 - (การปรับปรุง + 4K monitor support)
2019/06/11
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.27 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 4K monitor support)
2019/06/10
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (4K monitor support)
2019/06/07
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.48 - (การปรับปรุง + 4K monitor support)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/29
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Windows 8.1/10 Support + 25 language support)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Descko ขอบคุณมากจริงๆ !!
Norwegian รองรับภาษาได้โดย Øistein ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/28
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.37 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Windows 8.1/10 Support + 24 language support)
2019/05/27
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.82 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2019/05/26
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.81 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง + Windows 8.1/10 Support)
2019/05/25
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (การปรับปรุง + Windows 8.1/10 Support + 24 language support)
Slovenian รองรับภาษาได้โดย dr. Vinko Kastelic ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/24
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Windows 8.1/10 Support + 23 language support)
Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/22
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Windows 8.1/10 Support + 24 language support)
2019/05/21
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Windows 8.1/10 Support + 18 language support)
Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Spanish (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย ELF_VIGO ขอบคุณมากจริงๆ !!
Spanish (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย TranslatorMx ที่ TranslatorCityMx  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/20
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย TN-Man ขอบคุณมากจริงๆ !!
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
Spanish รองรับภาษาได้โดย TienShenLong·Peru ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/19
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.47 - (การปรับปรุง + 23 language support)
Turkish รองรับภาษาได้โดย Adil KAHRAMAN ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/18
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/17
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.82 - (Supported Recent Ryzen 5 and 7)
2019/05/16
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Windows 8.1/10 Support + 22 language support)
2019/05/15
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.26 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/14
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Windows 8.1/10 Support + 29 language support)
German รองรับภาษาได้โดย anonymous ขอบคุณมากจริงๆ !!
Hebrew รองรับภาษาได้โดย E.N. ขอบคุณมากจริงๆ !!
2019/05/13
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.81 - (การปรับปรุง)
2019/05/08
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.32 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + Windows 10 Support + 21 language support)
2019/05/06
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 27 language support)
2019/05/04
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 26 language support)
2019/05/02
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.36 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 19 language support)
2019/04/30
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 22 language support)
2019/04/28
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + 22 language support)
2019/04/24
We have supported 7 more languages for our websites.

Spanish (spa.moo0.com)
Portuguese (por.moo0.com)
Turkish (tur.moo0.com)
Polish (pol.moo0.com)
Indonesian (ind.moo0.com)
Thai (tha.moo0.com)
Vietnamese (vie.moo0.com)

We couldn't find voluntary translators this time. So, we had to rely on machine translations. There probably are many improper translations this time. If you are familiar with any of these languages, and can find where and how to fix them, please help us. Thank you sincerely in advance.

We also did the same for our offspring site: ipee.at

By this, we have completed supporting 22 languages so far. We hope that more people can enjoy our tools.

Have a nice day and happy computing!
2019/03/17
We've set up our own "fast" download server.

We are sorry to have kept you waiting for this long without many download links fixed. Also, thank you sincerely for your kind donations, which made this possible this time.
2018/07/06
We regrettably had to stop the distribution of "Moo0 Video Downloader (1076+ Websites)".

followed by the recent situations of:

1. Currently, the most of our free download links have been gone suddenly. (by Download.com)

2. We are hurrying up to restore them and still considering "every" idea, very kindly given by our users (thank you so much!); To continue providing this amount of download traffic stably for everyone world-wide, we may need a steady partnership with the other organizations and the change of our operation style as well.

3. Their partnership policies can't match up with the distribution of "Moo0 Video Downloader". We believe we've kept the distribution as leagally as possible for our users, though...

We currently may have to prioritize all the other software's continued distribution over this single software.
We'd ask for your understanding. We are sincerely sorry for our fans of this software... It was really nice software for sure.

We are now preparing the new download mechanism and the new style of our operation style to support it, accordingly.
Please, give us a little more time. We are indeed hurrying up to cope with this sudden changes.
2018/06/26
Download.com has suddenly removed all our download pages (45 of all our products) since a couple weeks ago.
Therefore, many of our free download links are currently off.
We are sorry for the inconvenience right now.


We are currently brain-storming what we should do from this point. Our server can't sustain this amount of download traffic alone...
What shoud we do...? We'd really appreciate any ideas from anybody.
We can't decide which path to take immediately.
2018/03/11
About the "false detections" by Kaspersky anti-virus and its related engines. (Part-3)

Again,
------------------ from Kaspersky.com ------------------
Moo0 VideoDownloader v1.14 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Utube-DL.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.
-------------------------------------------------------

Kaspersky told us that these were all "false detections" again. (Avast, AVG, Norton, McAfee and all are saying "Clean" from the first, again.) The recent "false detections" by Kaspersky and its related engines "against us" would continue forever. (We've been trying to contact them to resolve this issue; however, "no reply" has been given to us, yet. ... nothing but sadness in our hearts.) Please, decide which one to trust, by yourself. (Of course, we belive we have been clean 100% "always".)
2018/03/07
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/02/27
About the "false detections" by Kaspersky anti-virus and its related engines. (Part-2)

According to Kaspersky, our Moo0 Video Donwloader v1.13 contained a virus:
-----------------------------------------------
Utube-DL.exe - Trojan.Win32.FakeAv.tdkm
-----------------------------------------------

However, Kaspersky now says it was a "false detection" again,
------------------ from Kaspersky.com ------------------
Utube-DL.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.
-------------------------------------------------------

Please, don't worry about this file. This file is "Clean". (Avast, AVG, Norton, McAfee and all are saying "Clean" from the first.) The recent "false detections" by Kaspersky and its related engines "against Moo0 Tools" may continue forever. (We've tried to contact them, but we have never received any replies.) Please, decide which one to trust at your own risk, if you continue to use our Moo0 Tools. (Of course, we belive we are 100% clean "always".)
2018/02/25
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Greek (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2018/02/21
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.80 - (Russian (การทบทวน) รองรับภาษา + AMD Ryzen Temperature Readings + The Latest SSD Support)
Russian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Max ขอบคุณมากจริงๆ !!
2018/02/18
About the "false detections" by Kaspersky anti-virus and its related engines.

According to Kaspersky,
------------------ from Kaspersky.com ------------------
Moo0 AudioRecorder v1.46 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 SystemMonitor v1.79 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 RightClicker Pro v1.56 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 VideoCutter v1.10 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 VideoResizer v1.24 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 VideoAudioExtractor v1.14 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.
-------------------------------------------------------

Please, don't worry about these. These are "ALL Clean". (Avast, AVG, Norton, McAfee and all the others are saying "Clean".). The "false detections" by Kaspersky and its related engines will be fixed shortly or someday.
2018/02/14
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.79 - (Intel HD Graphics Usage Readings + The Latest GPU Support: ReDo2)
2018/02/09
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.78 - (The Latest GPU Support: ReDo)
2018/02/05
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.77 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา + French (การทบทวน) รองรับภาษา + Windows 10 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
French (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Michel Pfaehler ขอบคุณมากจริงๆ !!
2018/01/30
10 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.35 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.56 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.56 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.46 - (Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/01/29
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2018/01/28
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.55 - (Windows 10 Support (Re-Do) + แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.55 - (Windows 10 Support (Re-Do) + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/01/27
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/01/26
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Major Update (Re-Do) + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2018/01/25
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (Major Update (Re-Do) + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2018/01/24
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.34 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/01/23
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/01/22
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (การปรับปรุงที่สำคัญ + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2018/01/21
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.54 - (Persian รองรับภาษา + Slovenian รองรับภาษา + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.54 - (Persian รองรับภาษา + Slovenian รองรับภาษา + Windows 10 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Persian รองรับภาษาได้โดย Asom Nookin ขอบคุณมากจริงๆ !!
Slovenian รองรับภาษาได้โดย dr. Vinko Kastelic ขอบคุณมากจริงๆ !!
2018/01/17
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2018/01/16
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Turkish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)

Turkish รองรับภาษาได้โดย Cml DRS  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Aygün Yerdeniz ที่ ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2018/01/15
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2018/01/14
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)

Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย ㄚ龍@阿榮中文化俱樂部 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Cml DRS  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Aygün Yerdeniz ที่ ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2018/01/13
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.33 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2018/01/12
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.45 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2017/12/25
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.44 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา + Polish รองรับภาษา + Portuguese รองรับภาษา + Romanian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Portuguese รองรับภาษาได้โดย VIMARANIS ขอบคุณมากจริงๆ !!
Romanian รองรับภาษาได้โดย Kevin A. Beraca ขอบคุณมากจริงๆ !!
2017/12/25
Merry Christmas And Happy New Year! We have updated Moo0 Voice Recorder after 4 years.
2017/12/21
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Greek (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2017/12/18
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา + Chinese (Traditional) รองรับภาษา + Greek (การทบทวน) รองรับภาษา + Polish รองรับภาษา + การปรับปรุงที่สำคัญ)

Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย Rainbow2408 彩虹人  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Greek (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Rivnin  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2017/12/17
We have created a tiny offspring site: ipee.at, where you can easily lookup IP addresses, countries, locations and etc. Please take a look, if you are ever interested.
2017/12/12
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา + Korean (การทบทวน) รองรับภาษา + Spanish รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)

Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย Evandro Rommel Torres  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Korean (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย rukino ขอบคุณมากจริงๆ !!
Spanish รองรับภาษาได้โดย Paquelo  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Aygün Yerdeniz ที่ ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2017/12/12
Added Thai language support to Moo0 installer.
It was made possible by Thanet Nuanyoo. Thanks really a lot!!
2017/12/06
@_@ ... still remember us..? We had to be away from our developments for the last 4 years. but, now.., we are preparing to come back again, backed by many people's kind words.

Thank you sincerely for all your kind supports...

Well..., then. What should we update first? All up to you! :)
2013/11/14
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2013/11/01
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/10/31
Happy Halloween! Moo0 FaceBook Fan Page has been opened today!
2013/10/30
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/10/29
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/10/29
Moo0 Twitter account has been newly opened!
2013/10/27
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.76 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/10/25
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.43 - (Greek (การทบทวน) รองรับภาษา)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/10/08
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (การปรับปรุง)
2013/09/29
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/09/25
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (Thai รองรับภาษา)
2013/09/19
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.42 - (การปรับปรุง)
2013/09/07
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Spanish รองรับภาษา)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Vicente Rosales ที่ Epicator  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/29
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.75 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/08/28
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Russian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Russian รองรับภาษาได้โดย Arcady Otdelnov ที่ Мой компьютер  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/27
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
Russian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Yego®ka ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/26
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.41 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/08/24
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Russian รองรับภาษา)
Russian รองรับภาษาได้โดย Yego®ka ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/23
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Russian รองรับภาษา)
Russian รองรับภาษาได้โดย Arcady Otdelnov ที่ Мой компьютер  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/22
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/08/21
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.56 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.53 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.53 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.74 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/20
9 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.36 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.80 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.80 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/19
5 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.32 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.31 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.58 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.40 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/18
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/17
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (การปรับปรุง)
2013/08/17
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/16
5 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา)
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/08/12
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง)
2013/08/10
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/07/30
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Polish รองรับภาษา)
Polish รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/07/26
null ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/07/25
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Polish รองรับภาษา)
Polish รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/07/24
Moo0 Chinese (Simplified) Web Site has been updated today!
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/07/23
null 1.00 เปิดตัวแล้ว
2013/07/05
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.30 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา)
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (French รองรับภาษา + Hungarian รองรับภาษา)
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Hungarian รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย R.Chabloz ขอบคุณมากจริงๆ !!
Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/29
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.29 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Greek รองรับภาษา + Hungarian รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Hungarian รองรับภาษา)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Hungarian รองรับภาษา)

French (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย R.Chabloz ขอบคุณมากจริงๆ !!
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/25
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/24
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Hungarian รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/23
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.55 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Hungarian รองรับภาษา)
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/22
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.52 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.52 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/06/21
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.51 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.51 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Hungarian รองรับภาษา)
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Hungarian รองรับภาษา)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Hungarian รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/20
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.57 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.35 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/19
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Hungarian รองรับภาษา)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.50 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.50 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.73 - (Hungarian รองรับภาษา)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/18
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.31 - (Hungarian รองรับภาษา)
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.28 - (Hungarian รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (Hungarian รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Hungarian รองรับภาษา)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/17
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Hungarian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Hungarian รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.39 - (Hungarian รองรับภาษา)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/16
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.79 - (Hungarian รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.79 - (Hungarian รองรับภาษา)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.49 - (Hungarian (การทบทวน) รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.49 - (Hungarian (การทบทวน) รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง)

Hungarian รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/16
Added Hungarian (Revision) language support to Moo0 installer.
It was made possible by lostprophet at Lostprophet Magyarítások. Thanks really a lot!!
2013/06/12
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Greek รองรับภาษา)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/06
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Arabic รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Arabic รองรับภาษาได้โดย Ehap Metwally Aly Hassan  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/05
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.30 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/06/04
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/06/03
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/06/02
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Greek รองรับภาษา)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/06/01
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Greek รองรับภาษา)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/31
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/05/30
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/05/29
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/28
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Greek รองรับภาษา)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/27
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/05/24
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (การปรับปรุง)
2013/05/23
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Greek รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/22
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/05/21
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Windows 8 Support + การปรับปรุง)
2013/05/20
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/19
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (การปรับปรุง)
2013/05/18
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Polish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Polish รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/17
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.29 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/05/16
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/05/15
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/05/14
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.72 - (การปรับปรุง)
2013/05/13
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.27 - (Swedish รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Swedish รองรับภาษา)

Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/13
Added Swedish language support to Moo0 installer.
It was made possible by Göran Malmberg, Idre, Sweden. Thanks really a lot!!
2013/05/12
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.78 - (Greek รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.78 - (Greek รองรับภาษา)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/11
เครื่องตัดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Greek รองรับภาษา)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/10
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.71 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/05/09
Changed the server communication settings for when the program installers are being downloaded. This is due that some browsers, especially IE and Opera, keep failing to accept gziped streams for exe files enen while their request headers say they can. The download speed of our program files may get slower from now on due to this change, but please understand it accordingly.
2013/05/08
เครื่องตัดวิดีโอ 1.00 เปิดตัวแล้ว
2013/05/07
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.70 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/05
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (การปรับปรุง)
2013/05/04
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.77 - (Polish (การทบทวน) รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.77 - (Polish (การทบทวน) รองรับภาษา)

Polish (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/03
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Romanian รองรับภาษา + Swedish รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Romanian รองรับภาษา)

Romanian รองรับภาษาได้โดย Jaff (Oprea Nicolae) ที่ MIDI MANiACS  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/05/02
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.38 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/05/01
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2013/04/30
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.69 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.37 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/04/29
12 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.28 - (Romanian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.26 - (Romanian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.54 - (Greek รองรับภาษา + Serbian (Cyillic) รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Serbian (Cyrillic) รองรับภาษา + Swedish รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.76 - (Polish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.76 - (Polish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Romanian รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Romanian รองรับภาษา)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Greek รองรับภาษา + Romanian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Serbian (Cyrillic) รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Romanian (การทบทวน) รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Romanian รองรับภาษา + Swedish รองรับภาษา)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Zbigniew Strzelczyk  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Romanian รองรับภาษาได้โดย Jaff (Oprea Nicolae) ที่ MIDI MANiACS  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Serbian (Cyrillic) รองรับภาษาได้โดย Ozzii  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/28
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Swedish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/27
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.27 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/04/26
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.68 - (Serbian (Cyrillic) รองรับภาษา + Swedish รองรับภาษา + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Serbian (Cyrillic) รองรับภาษาได้โดย Ozzii  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/25
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.36 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/24
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/04/23
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Windows 8 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/04/22
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.56 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/20
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.26 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/19
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.35 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา + Korean (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย JK ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/18
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.67 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2013/04/17
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Estonian รองรับภาษา)
Estonian รองรับภาษาได้โดย Toivo Purge  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/16
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (Greek รองรับภาษา)
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/15
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Finnish รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Finnish รองรับภาษาได้โดย Marco Lindgren ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/10
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.66 - (Bulgarian รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Bulgarian รองรับภาษาได้โดย Alert  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/09
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.34 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา + Windows 8 Support + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย JK ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/08
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Bulgarian รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Bulgarian รองรับภาษาได้โดย B.Zh ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/08
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
French (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย R.Chabloz ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/07
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Arabic รองรับภาษา + Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Arabic รองรับภาษา + Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Arabic รองรับภาษา + Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.75 - (Arabic รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.75 - (Arabic รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Arabic รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Arabic รองรับภาษาได้โดย Majed Alotaibi ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Gilbert Zhang  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/06
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.34 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Greek รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Greek รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Greek รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/05
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (German รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
German รองรับภาษาได้โดย Ralph Hiesl ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/05
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย Fernando Paladini (pCreations) ที่ TechSempre  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/05
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (Croatian รองรับภาษา + Swedish รองรับภาษา + Windows 8 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Croatian รองรับภาษาได้โดย Alen Bajo ขอบคุณมากจริงๆ !!
Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2013/04/05
Sorry for the delayed handling of all the translation files we've received during Nov, 2011 ~ Apr, 2013. It was due to the health problem of one of our main developers. He's feeling fine now, and we'll be restarting to handle the translations from the older submits now. Our deepest apologies and sincere thanks to all our kind translators.
2013/03/29
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.33 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2012/12/09
37 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (การปรับปรุง)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.55 - (การปรับปรุง)
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (การปรับปรุง)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (การปรับปรุง)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.32 - (การปรับปรุง)

แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (การปรับปรุง)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (การปรับปรุง)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (การปรับปรุง)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (การปรับปรุง)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (การปรับปรุง)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (การปรับปรุง)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (การปรับปรุง)

ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (การปรับปรุง)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (การปรับปรุง)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (การปรับปรุง)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (การปรับปรุง)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (การปรับปรุง)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (การปรับปรุง)

Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (การปรับปรุง)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (การปรับปรุง)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (การปรับปรุง)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (การปรับปรุง)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (การปรับปรุง)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (การปรับปรุง)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.33 - (การปรับปรุง)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.74 - (การปรับปรุง)
โปรแกรมดูรูปภาพ SP ได้รับการอัพเดตเป็น 1.74 - (การปรับปรุง)

Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.53 - (การปรับปรุง)

RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.48 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
RightClicker Pro ได้รับการอัพเดตเป็น 1.48 - (Greek รองรับภาษา + การปรับปรุง)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (การปรับปรุง)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.65 - (การปรับปรุง)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (การปรับปรุง)

ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (การปรับปรุง)
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (การปรับปรุง)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (การปรับปรุง)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (การปรับปรุง)

Greek รองรับภาษาได้โดย George Malamas ขอบคุณมากจริงๆ !!
2012/07/15
6 แอปพลิเคชั่นบนเว็บเพิ่งเปิดตัว!
IP ของคุณคืออะไร 1.00 เปิดตัวแล้ว
เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? 1.00 เปิดตัวแล้ว
Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) 1.00 เปิดตัวแล้ว
HTML Compressor 1.00 เปิดตัวแล้ว
Javascript Compressor 1.00 เปิดตัวแล้ว
คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) 1.00 เปิดตัวแล้ว
2012/07/15
We have relocated/upgraded our main server today. Due to this, we won't be able to send any emails from our server for the next 2 weeks. Sorry for the inconvenience.
2012/07/14
Sorry for our long absence for the last half year. It was due to the health problem of our main developer. He's fine now, and we'll be coming back very soon.
2011/11/07
Moo0 French Web Site has been updated today!
French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/10/14
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.73 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา)
French (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/10/11
Moo0 Russian Web Site has been updated today!
Russian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย fishercool ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/10/08
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2011/10/05
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2011/09/30
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2011/09/29
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Greek รองรับภาษา)
Greek รองรับภาษาได้โดย George Malamas ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/09/28
Moo0 Danish Web Site has opened today!

The Danish localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Rasmus Blomqvist

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2011/09/27
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (การปรับปรุง)
2011/09/26
Our email server is back online again. We are terribly sorry for any troubles you might have gone through. We'll do our best not to let this happen again.
2011/09/26
Our email server has been down for the last several days (probably since Sep 21st). We are curretly fixing it up in a hurry. We are sorry for the inconvenience.
2011/09/23
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (French รองรับภาษา)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (French รองรับภาษา + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (การปรับปรุง)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/09/23
Moo0 French Web Site has been updated today!
French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/09/18
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.47 - (Indonesian รองรับภาษา)
Indonesian รองรับภาษาได้โดย elda taluta ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/09/16
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2011/09/10
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Greek (partial) รองรับภาษา + Indonesian (partial) รองรับภาษา)
2011/09/08
ImageInColors has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 画像いろんな色へ - 簡単な操作で画像の色相や彩度、輝度をさまざまに変更できるソフト
2011/09/08
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Greek รองรับภาษา)
Greek รองรับภาษาได้โดย George Malamas ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/09/08
Moo0 Greek Web Site has opened today!

The Greek localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

George Malamas

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2011/09/07
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.72 - (Indonesian รองรับภาษา)
Indonesian รองรับภาษาได้โดย Nidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) ที่ Jaring Hikmah  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/09/06
Moo0 Swedish Web Site has opened today!

The Swedish localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Göran Malmberg, Idre, Sweden

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2011/09/02
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (การปรับปรุง)
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (การปรับปรุง)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (การปรับปรุง)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (การปรับปรุง)
2011/08/31
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุง)
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Italian รองรับภาษา)
Video Info ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา)
วิดีโอเป็น Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/08/31
Moo0 Italian Web Site has been updated today!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/08/28
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Italian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/08/27
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13 - (Danish รองรับภาษา)
Danish รองรับภาษาได้โดย Rasmus Blomqvist ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/08/25
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.52 - (Swedish รองรับภาษา)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Swedish รองรับภาษา)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Swedish รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Swedish รองรับภาษา)

Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/08/23
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.46 - (Chienese (Traditional) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา + Swedish รองรับภาษา)
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย a0683e22  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย alex  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Swedish รองรับภาษาได้โดย Göran Malmberg, Idre, Sweden  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/08/22
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ)
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ)
2011/08/21
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง)
2011/08/21
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
FFmpeg ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2011/08/20
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ตัวแปลงวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดวิดีโอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2011/08/14
5 โปรแกรมเพิ่งเปิดตัว!
ตัวแปลงวิดีโอ 1.00 เปิดตัวแล้ว
Video Info 1.00 เปิดตัวแล้ว
ปรับขนาดวิดีโอ 1.00 เปิดตัวแล้ว
วิดีโอเป็น Mp3 1.00 เปิดตัวแล้ว
FFmpeg 1.00 เปิดตัวแล้ว
2011/08/12
33 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.54
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.31

แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11

ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12

Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.32 - (Icon Change)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.71

Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.51

RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.45
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.13
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.64 - (แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05

2011/08/12
Update: We are coming back very soon. We are terribly sorry to have not replied to any e-mails, for this long period of time. Especially, many kind translators... We are terribly sorry to have not replied to you. We are almost back. Please wait just a little bit more...
2011/03/09
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (การปรับปรุง)
2011/03/04
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2011/02/24
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.53
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.50
2011/02/22
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.31
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.70
2011/02/21
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2011/02/10
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.30
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.63
2011/02/10
Added Serbian language support to Moo0 installer.
It was made possible by ozzii. Thanks really a lot!!
2011/02/10
Added Turkish (Revision) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Yavuz Aydemir. Thanks really a lot!!
2011/02/09
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.44 - (Chienese (Simplified) รองรับภาษา + Serbian รองรับภาษา)
Chiense (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Mr.black  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Serbian รองรับภาษาได้โดย ozzii ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/02/08
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Polish รองรับภาษา)

Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย Li-Shaing Roung ที่ 微風山谷 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Habeck ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/02/07
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Chinese (Traditional) รองรับภาษา)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย 丁齐圆 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย 丁齐圆 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2011/01/31
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Bulgarian รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา)

Bulgarian รองรับภาษาได้โดย Tegote ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย 澄澄(僅翻譯原翻譯作者未翻譯之字串)  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/11/28
12 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + French (การทบทวน) รองรับภาษา + Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.52 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + French (การทบทวน) รองรับภาษา + Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.29 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.62 - (Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษา + Russian (การทบทวน) รองรับภาษา)

Belarusian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
French (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/11/08
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.28 - (การปรับปรุง)
2010/11/04
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (การปรับปรุง)
2010/11/03
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.51 - (การปรับปรุง)
2010/10/31
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.27 - (French (Addition) รองรับภาษา + Italian (Addition) รองรับภาษา)
French (Addition) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian (Addition) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/10/28
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (การปรับปรุง)
2010/10/23
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.43 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/10/18
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.26 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2010/10/14
SystemMonitor has been reviewed by "Softpedia". - Moo0 SystemMonitor 1.61 - System Performance Monitor
(5 Stars Rating - Thank You!)
2010/10/07
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.61 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/10/06
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.60 - (Added GPU Temperature Field + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/10/04
Moo0 French Web Site has been renewed and reopened today!

The French localization of the web site (revisions and additions) and the most Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation works by:

Christian LEFEVRE

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works. Thank you so much!!
2010/10/04
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (French รองรับภาษา + Added More Targets)
French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/30
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (French รองรับภาษา)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.49 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Ukrainian รองรับภาษา)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (French รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (French รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (French รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (French รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
Ukrainian รองรับภาษาได้โดย askold.uaix ที่ тумблер пиарофага  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/28
WindowMenuPlus has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 窓メニュー拡張器 1.08 - ウィンドウのシステムメニューに便利な機能を追加できるユーティリティ
2010/09/28
WindowMenuPlus has been introduced by a Brazilian Portuguese site "Baixaki". - Moo0 WindowMenuPlus 1.09 - "Adicione mais opções para o Windows Explorer para personalizar o visual da sua Área de trabalho e fazer alterações importantes."
2010/09/22
ColorPicker has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 【今日のお気に入り】画面から抽出した色を調整してカラーコード取得「Moo0 色選択器」
2010/09/21
DiskCleaner has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 要らないファイルやプライバシー情報を手軽に“掃除”できる「Moo0 HDD掃除機」
2009/09/21
Moo0 Ukrainian Web Site has opened today!

The Ukrainian localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

askold.uaix at тумблер пиарофага

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
Please visit his website and tell him your thanks!
2010/09/21
9 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Ukrainian รองรับภาษา)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Ukrainian รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Ukrainian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Ukrainian รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Ukrainian รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Ukrainian รองรับภาษา + Added New Menu)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Ukrainian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.69 - (Ukrainian รองรับภาษา)

Ukrainian รองรับภาษาได้โดย askold.uaix ที่ тумблер пиарофага  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/20
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.42 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
French (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/20
Added French (Revision) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Christian LEFEVRE. Thanks really a lot!!
2010/09/14
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (French รองรับภาษา)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (French รองรับภาษา)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (French รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/11
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (French รองรับภาษา)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (French รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (French รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/09
5 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (French รองรับภาษา)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (French รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (French รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (French รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/04
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (French รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Swedish รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Portuguese รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
Portuguese รองรับภาษาได้โดย Ivo Frazão  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Swedish รองรับภาษาได้โดย J-O.N ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/01
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (French รองรับภาษา + Ukrainian รองรับภาษา)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.50 - (French รองรับภาษา + Ukrainian รองรับภาษา)
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (French รองรับภาษา + Ukrainian รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Ukrainian รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (Ukrainian รองรับภาษา)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Venetian รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!
Ukrainian รองรับภาษาได้โดย askold.uaix ที่ аскольдочное ранение  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Venetian รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/09/01
Added Ukrainian language support to Moo0 installer.
It was made possible by askold.uaix at аскольдочное ранение. Thanks really a lot!!
2010/08/23
TransparentMenu has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 【今日のお気に入り】Windows上のメニュー表示を半透明化・配色変更「Moo0 透明メニュー」
2010/08/19
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.30 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.68 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/08/13
We have changed the default locations of our software PAD files.

We've changed the default locations of our software PAD files. The locations have changed from "https://www.moo0.com/*software_id*/pad/" to "https://www.moo0.com/*software_id*/pad.xml". This is simply because many sites can't adapt to the PAD file locations which don't end with ".xml". We have changed the desctiptions of the field "Application_XML_File_URL" accordingly to the new URLs in all the previous files. We hope your site can adapt to the change easily. Otherwise, we are terribly sorry for all the troubles this time. The new locations wouldn't change any more. Thank you very much for all your understanding in advance. Thank you sincerely to you all.
2010/08/11
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Venetian รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (Swedish รองรับภาษา + Venetian รองรับภาษา)

Swedish รองรับภาษาได้โดย Tony ขอบคุณมากจริงๆ !!
Venetian รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/08/10
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/08/09
We've improved our software PAD files.

We've corrected some errors in the format of our software PAD files. Also, all our PAD files are now better suited for multiple language support. Please check them out again if you had any problems with our PAD files before.
2010/08/08
Today, we have newly opened 10 of sub-domain Moo0 sites for the purpose of supporting multiple languages better!

These are the new sub-domain sites:
https://ara.moo0.com/
https://bel.moo0.com/
https://deu.moo0.com/
https://fra.moo0.com/
https://ita.moo0.com/
https://jpn.moo0.com/
https://kor.moo0.com/
https://nld.moo0.com/
https://rus.moo0.com/
https://zhs.moo0.com/
2010/08/05
Added Byelorussian (Addition) language support to Moo0 Web Site.
Added Russian (Addition) language support to Moo0 Web Site.

It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2010/08/04
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/08/03
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/08/02
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + Added Portable Version)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/08/01
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.41 - (Venetian รองรับภาษา)
Venetian รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/31
4 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Venetian รองรับภาษา)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Venetian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Venetian รองรับภาษา)

Venetian รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/30
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/30
Added Byelorussian (Addition) language support to Moo0 installer.
Added Russian (Addition) language support to Moo0 installer.

It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2010/07/29
Anti-Recovery has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 【今日のお気に入り】復元可能な削除済みファイルを復元不能にする「Moo0 データ復元防止器」
2010/07/29
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Romanian รองรับภาษา)
Romanian รองรับภาษาได้โดย F. David ที่ FiberDownload ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/29
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/07/28
Quick bug fixes on 2 programs.
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/07/28
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (การปรับปรุง)
2010/07/27
2 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/07/26
6 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Venetian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Italian (การทบทวน) รองรับภาษา)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Romanian รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Venetian รองรับภาษา)

Venetian รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
Romanian รองรับภาษาได้โดย F. David ที่ FiberDownload ขอบคุณมากจริงๆ !!
Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย João Reis ที่ JManz Blog ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/25
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Persian รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Persian รองรับภาษา)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Persian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Persian รองรับภาษาได้โดย Hassan Ali Nategh Zadeh ที่ zolal.net  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/24
Added PAD files to all Moo0 programs!
We have added PAD files to all Moo0 programs! If you are running software listing site, you can now easily update all Moo0 software information automatically! Let's ease our days together! For more information about PAD files, please visit: http://pad.asp-software.org/
2010/07/23
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.67 - (Dutch รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Dutch รองรับภาษาได้โดย Hans Postema  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/22
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Polish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Polish รองรับภาษาได้โดย Zapieniony Zgredzmin  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/21
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
ที่ปัดน้ำฝน ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
เมนูโปร่งใส ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา)
เอาไว้บนสุด ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + Venetian รองรับภาษา)

Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
Venetian รองรับภาษาได้โดย Fabio Lazarin ที่ el galepin ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/21
Added Italian (Addition) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2010/07/17
Added Italian (Addition) language support to Moo0 Web Site.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2010/07/15
It's Moo0's 2-year anniversary today!! We have released 3 new freeware to celebrate this moment!
ที่ปัดน้ำฝน 1.00 เปิดตัวแล้ว
เมนูโปร่งใส 1.00 เปิดตัวแล้ว
เอาไว้บนสุด 1.00 เปิดตัวแล้ว
2010/07/14
9 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.48 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.47 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.40 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.58 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)

We are very sorry for the recent frequent updates. We'll try to do better. Also, we are releasing some more new programs very soon. Please wait for it!
2010/07/14
Added Hungarian (Partial) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Robert L. at Robert L. Productions. Thanks really a lot!!
2009/07/12
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.39 - (Persian รองรับภาษา + Ukrainian รองรับภาษา + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Persian รองรับภาษาได้โดย Hassan Ali Nategh Zadeh ที่ zolal.net  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Ukrainian รองรับภาษาได้โดย Oleksiy Hrabovs'kyy  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/11
8 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.48 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.21 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.47 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.58 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/07/07
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Persian รองรับภาษา)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.47 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา + Persian รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.20 - (Persian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Polish (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Serbian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.46 - (Serbian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.57 - (Serbian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย Gee ขอบคุณมากจริงๆ !!
Persian รองรับภาษาได้โดย Hassan Ali Nategh Zadeh ที่ zolal.net  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Gora Zbigniew  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Serbian รองรับภาษาได้โดย Slavisa Petkovic  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/07/01
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Persian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Persian รองรับภาษาได้โดย Hassan Ali Nategh Zadeh ที่ zolal.net  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/06/24
SystemMonitor has been reviewed by "Software Informer". - Watch your PC with Moo0 System Monitor (5 Star Rating - Thank You!)
2010/06/11
DiskCleaner has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 HDD掃除機 1.06 - ハードディスク内の不要なファイルを簡単に“掃除”できるソフト
2010/05/23
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.56 - (Chinese (Traditional) (การทบทวน) รองรับภาษา + Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/05/22
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.19 - (Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/05/21
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/05/20
3 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.29 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/05/19
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2010/05/14
5 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.28 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)

Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/05/12
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2010/05/09
7 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
Multi-Desktop ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Screenshot ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา)
Simple Timer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา)
File Monitor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Font Viewer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Sharpener ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
XP Desktop Heap ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Italian รองรับภาษา)

Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/05/08
Added Italian (Addition) language support to Moo0 Web Site.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2010/04/30
DiskCleaner has been reviewed by "Softpedia". - Moo0 DiskCleaner 1.04 - Remove cookies, temp and history files from your PC
2010/04/29
7 new freeware have been released today!
Multi-Desktop 1.00 เปิดตัวแล้ว
Screenshot 1.00 เปิดตัวแล้ว
Simple Timer 1.00 เปิดตัวแล้ว
File Monitor 1.00 เปิดตัวแล้ว
Font Viewer 1.00 เปิดตัวแล้ว
Image Sharpener 1.00 เปิดตัวแล้ว
XP Desktop Heap 1.00 เปิดตัวแล้ว
2010/04/28
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (การปรับปรุง)
2010/04/28
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.46 - (Italian (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Italian (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/04/28
Added Greek language support to Moo0 installer.
It was made possible by Panagiotis Fotoglou. Thanks really a lot!!
2010/04/19
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.55 - (Dutch (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Dutch (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Hans Postema  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/04/16
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.18 - (การปรับปรุง)
2010/04/15
Moo0 Chinese (Simplified) Web Site has opened today!

The Chinese (Simplified) localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

chengent

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2010/04/14
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย Gee ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/04/09
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.45 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2010/03/16
Moo0 Dutch Web Site has opened today!

The Dutch localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Hans Postema

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2010/03/15
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (การปรับปรุงที่สำคัญ)
2010/03/14
Moo0 Arabic Web Site has opened today!

The Arabic localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

alyzeedus_dwadeh at http://www.wata.cc

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2010/02/23
23 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.43
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Vietnamese รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Dutch รองรับภาษา + French รองรับภาษา)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.17 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)

แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05

ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Polish รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11

Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Dutch รองรับภาษา)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Chinese (Traditional) รองรับภาษา)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.27
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.66 - (Turkish รองรับภาษา)

Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.45

RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.38 - (Dutch (การทบทวน) รองรับภาษา + Slovak รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.54 - (Polish รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย wander  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย LHK ขอบคุณมากจริงๆ !!
Dutch รองรับภาษาได้โดย Hans Postema  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Dutch (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Geert Delmeiren (Belgium)  ขอบคุณมากจริงๆ !!
French รองรับภาษาได้โดย DODICH ที่ Dodich Informatique ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Gora Zbigniew  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Grzegorz Sikora  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Slovak รองรับภาษาได้โดย Igor Stefanko ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Yavuz Aydemir  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Vietnamese รองรับภาษาได้โดย Nameless69vn  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2010/02/23
Added Chinese (Simplified) language support to Moo0 installer.
It was made possible by chengent. Thanks really a lot!!
2010/02/23
Added Dutch language support to Moo0 installer.
It was made possible by Geert Delmeiren (Belgium). Thanks really a lot!!
2010/02/23
Added Turkish language support to Moo0 installer.
It was made possible by Yavuz Aydemir. Thanks really a lot!!
2010/01/29
ImageTypeConverter has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 画像タイプ変換器 1.26 - ドラッグ&ドロップだけの簡単な操作で画像形式を変換できるソフト
2009/12/24
RightClicker / Pro has been reviewed by "Windows Tools, Help & Guides | Windows 7, Vista, XP". - Moo0 Right Clicker Enhances Your Context (Right Click) Menu (4.5 Stars Rating - Thank You!)
2009/12/16
Mp3InfoEditor has been reviewed by "Softpedia". - Moo0 Mp3InfoEditor 1.11 - Easily edit the information attached to MP3 files
2009/12/16
ImageTypeConverter has been reviewed by "Download.com". - CNET editors' review (4.5 Stars Rating - Thank You!)
2009/12/15
ImageThumbnailer has been reviewed by "Download.com". - CNET editors' review
2009/12/11
23 โปรแกรมได้รับการปรับปรุง
สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Added Windows 7 Support)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.42 - (Added Windows 7 Support)
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Added Windows 7 Support)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Added Windows 7 Support)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.16 - (Added Windows 7 Support + การปรับปรุง)

แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Added Windows 7 Support)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Added Windows 7 Support)

ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Added Windows 7 Support)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Added Windows 7 Support)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Added Windows 7 Support)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Added Windows 7 Support)

Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Added Windows 7 Support)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (Added Windows 7 Support)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Added Windows 7 Support)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Added Windows 7 Support)
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.26 - (Added Windows 7 Support)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.65 - (Added Windows 7 Support)

Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.44 - (Added Windows 7 Support)

RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.37 - (Arabic รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.53 - (Chinese (Traditional) (การทบทวน) รองรับภาษา + การปรับปรุง)

Arabic รองรับภาษาได้โดย alyzeedus_dwadeh ที่ http://www.wata.cc  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Lixun Ou ที่ 114免费正版软件站  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Chinese (Traditional) (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/12/11
Added Arabic language support to Moo0 installer.
It was made possible by alyzeedus_dwadeh at http://www.wata.cc. Thanks really a lot!!
2009/12/11
Added Chinese (Traditional) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Heaven. Thanks really a lot!!
2009/12/11
Added French language support to Moo0 installer.
It was made possible by Kévin Jorand. Thanks really a lot!!
2009/11/12
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.52 - (Added Windows 7 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/11/11
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Spanish รองรับภาษา)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Lixun Ou ที่ 114免费正版软件站  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Spanish รองรับภาษาได้โดย Ricardo A. Rivas ที่ Website Translations  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/11/10
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.36 - (Added Windows 7 Support + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/11/09
Chinese (Simplified) language has been supported by 6 more programs.

สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.41 - (Chinese (Simplified) (การทบทวน) รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา)

Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Lixun Ou ที่ 114免费正版软件站  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/11/04
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.35 - (French (การทบทวน) รองรับภาษา + Polish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
French (Revision) (1) รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!
French (Revision) (2) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand  ขอบคุณมากจริงๆ !!
French (Revision) (Unification) รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Polish รองรับภาษาได้โดย Reph ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/11/01
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/31
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Italian รองรับภาษา)
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/29
ImageTypeConverter has been introduced by "Softpedia". - Moo0 ImageTypeConverter 1.24 - Blitz Picture Transformation
2009/10/27
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.25 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + Spanish รองรับภาษา)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย aaplayboy ที่ 落花流水  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
Spanish รองรับภาษาได้โดย Emilio Risueño  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/25
Moo0 Russian Web Site has opened today!

The Russian localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Arhim2005

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
2009/10/24
Moo0 Belarusian Web Site has opened today!

The Belarusian localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Arhim2005

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
2009/10/23
Moo0 French Web Site has opened today!

The French localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

A Kind Anonymous Person

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2009/10/21
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.51 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + การปรับปรุง)
2009/10/20
French language has been supported by 2 more programs.

Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (French รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.64 - (French รองรับภาษา)

French รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/19
Italian language has been supported by 2 more programs.

Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Italian รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (Italian รองรับภาษา)

Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/18
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.24 - (Belarusian รองรับภาษา)
Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/16
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Belarusian รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/15
Moo0 Italian Web Site has opened today!

The Italian localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Alessio Sofia

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2009/10/14
Belarusian, Italian and Russian languages have been supported by 2 more programs.

แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Belarusian รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Belarusian รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Alessio Sofia ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/12
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.34 - (Hungarian รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา)
Hungarian รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/11
Belarusian, Italian and Russian languages have been supported by 2 more programs.

การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.50 - (Belarusian รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.15 - (Belarusian รองรับภาษา + Italian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/10
Italian language has been supported by 4 more programs.

Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.40 - (Italian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.43 - (Italian รองรับภาษา)
ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Italian รองรับภาษา)
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.63 - (Italian รองรับภาษา + คุณลักษณะใหม่)

Italian รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/09
Belarusian and Russian languages have been supported by 3 more programs.

Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/10/09
Added Belarusian language support to Moo0 installer.
It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2009/10/09
Added Italian language support to Moo0 installer.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2009/10/09
Added Russian language support to Moo0 installer.
It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2009/10/01
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.33 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย Cassio Alves  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/30
AudioEffecter 1.08 has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - WAVE/MP3に簡単なエフェクトをかける「Moo0 音響効果器」 音量増減やボーカル強調、低・中・高音域の強調・抑制・抽出など簡単操作で変換
2009/09/30
Italian language has been supported by 2 more programs.

Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Italian รองรับภาษา)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Italian รองรับภาษา)

Italian รองรับภาษาได้โดย Alessio Sofia ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/27
Belarusian and Russian languages have been supported by 5 more programs.

ทำความสะอาดดิสก์ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/25
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.62 - (German รองรับภาษา)
German รองรับภาษาได้โดย Karl Winzig  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/23
ImageInColors has been introduced by "Softpedia". - Moo0 ImageInColors 1.11 - Batch-Convert Photo Colors
2009/09/22
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Spanish รองรับภาษา)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Aldo Sanabria  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/20
Belarusian and Russian languages have been supported by 5 more programs.

สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.39 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.09 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.42 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)

Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/17
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.61 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/14
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.23 - (Russian รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Russian รองรับภาษาได้โดย Happit  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/12
Turkish language has been supported by 5 more programs.

Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Turkish รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Turkish รองรับภาษา)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.11 - (Turkish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Turkish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (Turkish รองรับภาษา)

Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/12
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (Turkish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/11
แปลง Mp3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (German รองรับภาษา + การปรับปรุง)
German รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/10
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (Czech รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา)
Czech รองรับภาษาได้โดย Drahoslav Tvarog ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/09
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.41 - (Czech รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา)
Czech รองรับภาษาได้โดย Drahoslav Tvarog ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/08
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.49 - (Czech รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Czech รองรับภาษาได้โดย Drahoslav Tvarog ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/07
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (French รองรับภาษา + Turkish รองรับภาษา)
French รองรับภาษาได้โดย DMatter  ขอบคุณมากจริงๆ !!
Turkish รองรับภาษาได้โดย Volkan KOÇ ที่ Bilgi ve Teknoloji Merkezi  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/06
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (French รองรับภาษา)
French รองรับภาษาได้โดย Nicolas FRETIGNY ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/05
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (French รองรับภาษา + การปรับปรุง)
French รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/02
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.14 - (German รองรับภาษา)
German รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/09/01
Moo0 German Web Site has opened today!

The German localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Maaster (Phillipp Arnold) at Maasters Website

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
Please visit his website and tell him your thanks!

สารปรับปรุง MP3 ได้รับการอัพเดตเป็น 1.07 - (German รองรับภาษา)
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.38 - (German รองรับภาษา)
Color Picker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (German รองรับภาษา)
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (German รองรับภาษา)
Image Colors ได้รับการอัพเดตเป็น 1.10 - (German รองรับภาษา)
ปรับขนาดภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (German รองรับภาษา)
Image Thumbnailer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.06 - (German รองรับภาษา)
แว่นขยายหน้าจอ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (German รองรับภาษา)
Mp3 Info Editor ได้รับการอัพเดตเป็น 1.08 - (German รองรับภาษา)
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (German รองรับภาษา)
2009/08/31
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.32 - (Belarusian รองรับภาษา + Russian รองรับภาษา)
Belarusian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
Russian รองรับภาษาได้โดย Arhim2005 ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/30
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.48 - (French รองรับภาษา + German (การทบทวน) รองรับภาษา + คุณลักษณะใหม่)
French รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand  ขอบคุณมากจริงๆ !!
German (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/29
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/08/28
System Closer ได้รับการอัพเดตเป็น 1.05 - (German รองรับภาษา + การปรับปรุง)
German รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/27
แปลงภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.22 - (French รองรับภาษา + German รองรับภาษา)
French รองรับภาษาได้โดย Kévin Jorand  ขอบคุณมากจริงๆ !!
German รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/26
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.04 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + German รองรับภาษา)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย jason_jiang ขอบคุณมากจริงๆ !!
German รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/25
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง)
2009/08/24
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.40 - (German รองรับภาษา)
German รองรับภาษาได้โดย Maaster (Phillipp Arnold) ที่ Maasters Website  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/23
Added German language support to Moo0 installer.
It was made possible by Maaster (Phillipp Arnold) at Maasters Website. Thanks really a lot!!
2009/08/23
Added Danish language support to Moo0 installer.
It was made possible by lfete at Peter´s Blog. Thanks really a lot!!
2009/08/23
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.47 - (Dutch รองรับภาษา + Danish (การทบทวน) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Dutch รองรับภาษาได้โดย T. Geisink ขอบคุณมากจริงๆ !!
Danish (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/21
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.03 - (การปรับปรุง)
2009/08/20
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.46 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + New Fields)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Benny Flash ที่ Benny's PowerKnock ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/19
TimeStamp has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 ファイル時刻変更器 1.02 - タイムゾーンの変換なども行える、多機能タイムスタンプ変更ソフト
2009/08/19
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (การปรับปรุง)
2009/08/18
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.39 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + Reduced Memory Usage)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Benny Flash ที่ Benny's PowerKnock ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/17
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.37 - (การปรับปรุง + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/08/16
โปรแกรมดูรูปภาพ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.60 - (การปรับปรุง + Removed Restriction against Windows 7)
2009/08/15
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.31 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/08/14
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Chinese (Simplified) รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย Continue ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/13
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา)
Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย Agrios BR  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/12
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.45 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา + Crucial Improvement)
Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย Agrios BR  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/11
Hash Code ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (German รองรับภาษา)
German รองรับภาษาได้โดย Jimmie  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/10
World Time ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (Brazilian Portuguese รองรับภาษา + การปรับปรุง)
Brazilian Portuguese รองรับภาษาได้โดย Agrios BR  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/09
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.02 - (Spanish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + คุณลักษณะใหม่)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Adrian from Spain ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/08
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.30 - (Spanish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด + คุณลักษณะใหม่)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Adrian from Spain ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/07
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.38 - (Spanish รองรับภาษา)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Adrian from Spain ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/08/06
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.44 - (Spanish รองรับภาษา + แก้ไขข้อผิดพลาด)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Adrian from Spain ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/07/29
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.43 - (Layout Fix + แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/07/28
RightClicker ได้รับการอัพเดตเป็น 1.29 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/07/27
บันทึกเสียง ได้รับการอัพเดตเป็น 1.12 - (+Vista PC Sound Recording)
2009/07/26
Audio Player ได้รับการอัพเดตเป็น 1.36 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/07/23
Connection Watcher ได้รับการอัพเดตเป็น 1.37 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + Log Save Function)
2009/07/22
การตรวจสอบระบบ ได้รับการอัพเดตเป็น 1.42 - (แก้ไขข้อผิดพลาด + New Layouts)
2009/07/21
TimeStamp ได้รับการอัพเดตเป็น 1.01 - (แก้ไขข้อผิดพลาด)
2009/07/20
Added "Tell your Wish to Moo0!" and "Translate Moo0" pages.
2009/07/19
Moo0 Korean Web Site has opened.
2009/07/15
It's Moo0's One Year Anniversary Today! - (7 New Freeware Being Released)
To celebrate this moment, we are releasing 7 new free programs. Thank you very much for your support during the last one year! We are still very small organization, but we'll keep trying to be better and do better for this second year. Please support us more this year! We'll try to answer the expectation!
Color Picker 1.00 เปิดตัวแล้ว
ทำความสะอาดดิสก์ 1.00 เปิดตัวแล้ว
ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง 1.00 เปิดตัวแล้ว
Hash Code 1.00 เปิดตัวแล้ว
แว่นขยายหน้าจอ 1.00 เปิดตัวแล้ว
TimeStamp 1.00 เปิดตัวแล้ว
World Time 1.00 เปิดตัวแล้ว
Also, RightClicker / Pro have been updated to 1.28.
2009/06/20
RightClicker / Pro has been updated to 1.27. - (Major Update)
2009/06/06
SystemMonitor has been updated to 1.41. - (Danish Language Support + Bug Fix)
Danish รองรับภาษาได้โดย lfete ที่ Peter´s Blog  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/05/03
SystemMonitor has been updated to 1.40. - (More OS Support)
2009/04/09
SystemMonitor has been updated to 1.39. - (Bug Fix in Temperature Field for AMD K8 Family CPU)
2009/04/03
SystemMonitor has been updated to 1.38. - (Supported Recent AMD CPU in Temperature Field + Removed Restriction for Windows 7)
2009/04/02
ImageViewer SP has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 ImageViewer SP 1.59 - 画像を好みのスタイルに編集して閲覧できる“新感覚”の画像ビューア
2009/03/26
SystemMonitor has been updated to 1.37. - (+ CPU Temperature Field - [Recent Intel CPU Only])
2009/03/24
ConnectionWatcher has been updated to 1.36. - (Bug Fix)
2009/03/21
ImageViewer has been updated to 1.59. - (Organized Menu + Improved Behavior)
ImageViewer SP has been updated to 1.59. - (Organized Menu + Improved Behavior)
2009/03/20
SystemMonitor has been reviewed by "Download.com". - Free but helpful (5 Star Rating - Thank You!)
2009/03/19
VoiceRecorder has been updated to 1.11. - (More Sound Card Support + Additional Color Skin)
2009/03/17
ImageViewer has been updated to 1.58. - (Bug Fix + Improved Behavior)
ImageViewer SP has been updated to 1.58. - (Bug Fix + Improved Behavior)
2009/03/16
ConnectionWatcher has been updated to 1.35. - (Bug Fix + New View Options + Additional Color Skin)
2009/03/15
SystemMonitor has been updated to 1.36. - (Bug Fix + More OS / NIC Supoort + Additional Color Skin)
2009/03/14
AudioPlayer has been updated to 1.35. - (Bug Fix + Improved Stability)
2009/03/13
VoiceRecorder has been updated to 1.10. - (Crucial Bug Fix)
All these bug fixes were made possible entirely thanks to the kindness from and voluntary work done by Nagasaki Kara ANA San. Thanks really a lot!
2009/03/10
SystemMonitor has been updated to 1.35. - (Bug Fix + Swedish XP Support)
2009/03/09
VoiceRecorder has been updated to 1.09. - (Bug Fix)
2009/03/08
ConnectionWatcher has been updated to 1.34. - (Added Portable Version + Bug Fix)
2009/03/07
VoiceRecorder has been updated to 1.08. - (Far More Stable Now + Bug Fix)
2009/03/06
AudioPlayer has been updated to 1.34. - (Far More Stable Now + Bug Fix)
2009/03/05
SystemMonitor has been updated to 1.34. - (Added Global IP Field + Bug Fix + Greek XP Support)
2009/03/04
AudioEffecter has been updated to 1.06. - (Bug Fix + New Feature + Korean Support)
2009/03/01
ConnectionWatcher has been updated to 1.33. - (Bug Fix + Improved Accuracy + More OS Support + Korean Support)
2009/02/28
ImageViewer has been updated to 1.57. - (Bug Fix + Improved Behavior)
ImageViewer SP has been updated to 1.57. - (Bug Fix + Improved Behavior)
2009/02/27
SystemMonitor has been updated to 1.33. - (Chinese Language Support + More OS Support + New Field + Bug Fix)
Chinese (Traditional) รองรับภาษาได้โดย Heaven ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/02/25
AudioPlayer has been updated to 1.33. - (Chinese Language Support + Improvement + Bug Fix)
Chinese (Simplified) รองรับภาษาได้โดย WongMao  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/02/24
SystemMonitor has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ
2009/02/23
Mp3InfoEditor has been updated to 1.07. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/22
SystemCloser has been updated to 1.04. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/19
VoiceRecorder has been updated to 1.07. - (Improved Stability)
2009/02/17
SystemMonitor has been updated to 1.32. - (Bug Fix)
2009/02/16
AudioPlayer has been updated to 1.32. - (Bug Fix + Improved Behavior)
2009/02/14
AudioTypeConverter has been updated to 1.07. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/13
VoiceRecorder has been updated to 1.06. - (Improved Folder Selector)
2009/02/12
SystemMonitor has been updated to 1.31. - (Better Sensitivity + More OS Support)
2009/02/11
ImageSizer has been updated to 1.05. - (GIF Animation + Korean Support)
2009/02/10
ImageThumbnailer has been updated to 1.05. - (GIF Animation + Korean Support)
2009/02/09
ImageViewer has been updated to 1.56. - (Bug Fix)
ImageViewer SP has been updated to 1.56. - (Bug Fix)
ImageInColors has been updated to 1.09. - (Bug Fix)
2009/02/08
ImageInColors has been updated to 1.08. - (GIF Animation + Korean Support)
2009/02/06
ImageTypeConverter has been updated to 1.21. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/05
SystemMonitor has been updated to 1.30. - (+ CPU GHz Field)
2009/02/02
AudioPlayer has been updated to 1.31. - (Bug Fix + Dutch Language Support)
Dutch รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/01/31
SystemMonitor has been updated to 1.29. - (German Language and OS Support)
German รองรับภาษาได้โดย A Kind Anonymous Person ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/01/28
ImageViewer has been updated to 1.55. - (Spanish Support)
Spanish รองรับภาษาได้โดย Álvaro Méndez ที่ Charcutero y Yo  ขอบคุณมากจริงๆ !!
2009/01/25
AudioPlayer has been updated to 1.30. - (New Function + Bug Fix)
2009/01/24
SystemMonitor has been updated to 1.28. - (Functions Added)
2009/01/20
ImageViewer has been updated to 1.54. - (Major Update)
2009/01/18
A new program package "Moo0 ImageViewer SP" has been released. This is a new breed of image viewer which we Moo0 developers present with passion. Please try it out! - (New Release)
2009/01/17
RightClicker Pro - (Change in License and Price)
2009/01/16
SystemMonitor has been reviewed by "Download.com". - System information at a glance
2008/11/20
AudioPlayer has been introduced by a Japanese site "Vector". - コンパクトで軽快に動作し、直感的に操作できるオーディオプレイヤー
2008/11/14
ImageViewer has been updated to 1.53. - (Vista Support)
2008/11/13
VoiceRecorder has been updated to 1.05. - (Function Added)
2008/11/12
AudioPlayer has been updated to 1.29. - (Bug Fix)
2008/11/11
ConnectionWatcher has been updated to 1.32. - (Bug Fix)
2008/11/10
SystemMonitor has been updated to 1.27. - (Bug Fix)
2008/11/08
AudioPlayer has been updated to 1.28. - (Korean Language Support)
2008/11/06
SystemMonitor has been introduced by "Softpedia". - Moo0 SystemMonitor, Your System's Performance Watchdog
2008/11/05
SystemMonitor has been updated to 1.26. - (More Fields Added)
2008/11/03
ConnectionWatcher has been updated to 1.31. - (Log Feature Added)
2008/10/31
SystemMonitor has been updated to 1.25. - (More Fields Added)
2008/10/30
AudioPlayer has been updated to 1.27. - (Crucial Improvement + Spanish Language Support)
We have made crucial improvement. Also, Spanish language has been added. All these were made possible entirely thanks to the translation and suggestions by Álvaro Méndez at Charcutero y Yo. Thanks really a lot!!
2008/10/19
ConnectionWatcher has been updated to 1.30. - (Bug Fix)
2008/10/18
SystemMonitor has been updated to 1.24. - (Important Bug Fix)
2008/10/17
Quick bug fixes are made to SystemMonitor 1.23 right after its release. Please re-donwload the program if you are experiencing any problems. (especially under multi-core CPU)
SystemMonitor has been updated to 1.23. - (Added Villain Fields)
2008/10/16
VoiceRecorder has been updated to 1.04. - (Major Update)
2008/10/07
RightClicker / Pro has been updated to 1.26. - (Dutch language support)
This was made possible entirely thanks to Marco Korthout at MoZeSKrieBeL.com. Thank you!
2008/10/06
SystemMonitor has been updated to 1.22. - (Multiple Monitor Support)
2008/10/05
Now, All Moo0 Freeware is available for Commercial Use.
2008/10/02
"Moo0 RightClicker Manual / Specification Page" (Japanese) has been added.
2008/10/01
"Moo0 RightClicker Manual / Specification Page" (English) has been added.
2008/09/30
RightClicker / Pro has been updated to 1.25. - (French language support)
This was made possible entirely thanks to Albert Dupontel. Thank you!
2008/09/28
SystemMonitor has been updated to 1.21. - (Major Update)
2008/09/27
AudioTypeConverter has been updated to 1.06. - (Italian language support)
Mp3InfoEditor has been updated to 1.06. - (Italian language support)
These are made possible all thanks to Paolo Villanis at infolab media e multimedia. Please, check out his excellent program "SkiPlay" too.
2008/09/26
RSS feed (v2.0) has been added to Moo0 site.
2008/09/25
AudioPlayer has been updated to 1.26. - (new function and bug fix)
2008/09/24
AudioEffecter has been updated to 1.05. - (bug fix)
2008/09/23
AudioTypeConverter has been updated to 1.05. - (bug fix)
2008/09/16
RightClicker 1.24 has been introduced by "Lifehacker" as Featured Windows Download . - Moo0 RightClicker Adds Key Features to Windows' Right-Click Menu
2008/09/15
We have resolved the issue below and updated the installer of all 14 free programs and 1 shareware. We are sorry for the problems you might have experienced.
2008/09/15
We just now received one report that our installer had caused problems under Windows 2000 SP4 512MB system. Currently, none of our programs supports Windows 2000. Please, don't attempt to install our programs into Windows 2000.
2008/09/15
AudioPlayer has been updated to 1.24. - (It now supports Vista.)
2008/09/14
AudioEffecter has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/13
Mp3InfoEditor has been updated to 1.04. - (It now supports Vista.)
2008/09/11
SystemMonitor 1.18 has been introduced by "Lifehacker" as Featured Windows Download . - Moo0 SystemMonitor Keeps an Eye on Your System Resources
Please inform us if you write any special review about our software. We would like to link back to your site.
2008/09/11
ImageThumbnailer has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/10
VoiceRecorder has been updated to 1.02. - (Korean Language has been added.)
2008/09/09
ImageSizer has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/08
ImageTypeConverter has been updated to 1.19. - (It now supports Vista.)
2008/09/07
AudioTypeConverter has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/06
ImageInColors has been updated to 1.06. - (It now supports Vista.)
2008/09/05
ImageViewer has been updated to 1.51.
2008/09/03
ConnectionWatcher has been updated to 1.27. - (It now supports Vista.)
2008/09/02
SystemMonitor has been updated to 1.18. - (It now supports Vista.)
2008/08/30
RightClicker Pro has been updated to 1.23.
RightClicker has been updated to 1.23.
2008/08/28
RightClicker Pro 1.22 has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 ライトクリッカー Pro 1.22 - エクスプローラのコンテキスト(右クリック)メニューの機能を大幅に拡張する
2008/08/12
RightClicker 1.22 has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - エクスプローラのメニューをグラフィカルに拡張する「Moo0 ライトクリッカー」 エクスプローラのウィンドウを表示フォルダとともに複製する機能などを追加
2008/08/06
ImageInColors 1.05 has been introduced by a Japanese site "窓の杜" as today's favorite program. - 【今日のお気に入り】色調の異なる画像を一括生成「Moo0 画像いろんな色へ」 少しずつトーンの違う画像をまとめて生成してから気に入ったものを選べる
Please inform us if you write any special review about our software. We would like to link back to your site.
2008/07/15
RightClicker Pro 1.22 is released.
2008/07/15
AudioEffecter 1.02 is released.
AudioPlayer 1.23 is released.
AudioTypeConverter 1.02 is released.
Mp3InfoEditor 1.03 is released.
VoiceRecorder 1.01 is released.
 
ImageInColors 1.05 is released.
ImageSizer 1.02 is released.
ImageThumbnailer 1.02 is released.
ImageTypeConverter 1.18 is released.
ImageViewer 1.50 is released.
 
ConnectionWatcher 1.26 is released.
 
RightClicker 1.22 is released.
SystemCloser 1.02 is released.
SystemMonitor 1.17 is released.
2008/07/15
Moo0.com site has opened.

Moo0 หน้าแรก - รายการโปรแกรม Moo0 - รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0 - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Español - Moo0 in Français - Moo0 in Ελληνικά - Moo0 in Bahasa Indonesia - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Polski - Moo0 in Português - Moo0 in Русский - Moo0 in Svenska - Moo0 in Türkçe - Moo0 in Українська - Moo0 in Việt Nam